Miklath, Enter
'De Doornhof', Rockanje
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij Berne Wille, Tzum
Stichting Zorgboerderij de Mare, Westervelde
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Home            

Federatie Landbouw en Zorg

Congres Krachtige Kleinschaligheid 18 september 2015

De Federatie Landbouw en Zorg is zeer verheugd u uit te nodigen voor het Congres ‘Krachtige Kleinschaligheid’ dat de Federatie Landbouw en Zorg samen met de Branchevereniging Kleinschalige Zorg op vrijdag 18 september 2015 in Zeist organiseert.
 
Klik hier voor de uitnodiging.
 
De transitie van de (jeugd)zorg is achter de rug en de nieuwe samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders is van kracht. Leidt deze nieuwe samenwerking daadwerkelijk tot effectiever werken, lagere kosten en andere verhoudingen tussen burger, professional en overheid?
Tijdens het congres ontvangt u praktische tips, contactmomenten, inspiratie en vernieuwde energie.
Dit congres is de kans voor zowel zorgaanbieders als stakeholders om kennis te maken met de effectiviteit en mogelijkheden binnen de kleinschalige zorg.

 
Voor nadere informatie over het programma en het aanmelden voor het congres kunt u onderstaande link openen.
www.krachtigekleinschaligheid.nl
 
Wij rekenen op een grote opkomst en verwachten dan ook dat het congres snel zal zijn volgeboekt. Wees er dus op tijd bij!
 
De kosten voor deelname bedragen € 50,- per persoon, zodra u dat bedrag heeft betaald is uw aanmelding definitief! Hoe u het bedrag kunt betalen wordt op de website www.krachtigekleinschaligheid.nl nader uitgelegd.
 
Voor u de kans om maximaal te proeven van de innovatiekracht, effectiviteit en actualiteit in de zorg.

Ook kunt u uw netwerk versterken o.a. door de partners waar u mee samen werkt of wilt werken te wijzen op dit congres of zelfs samen er naar toe te rijden.
Tijdens autoritjes leert men elkaar ook goed kennen en na gezamenlijke inspirerende momenten is het makkelijker zaken doen.

We zien en spreken u graag op de 18de september.

De 7 kernkwaliteiten van de Zorgboerderij

Maak kennis met de 7 helende kwaliteiten van de zorgboerderij. Of beter nog, kom eens langs. Wij komen graag met geïnteresseerden - in welke vorm dan ook -in gesprek.
Klik hier voor de brochure!

Pioniersnetwerk laat zich zien en horen

Op maandag 15 september jl. is de eerste bijeenkomst van het pioniersnetwerk geweest.

Doel van het netwerk is om met elkaar kennis en ervaring te kunnen uitwisselen. En die vervolgens te delen met anderen, en zo het grotere netwerk van zorgboeren via het pioniersnetwerk voorzien van nieuwe ideeën en praktische ervaringen.

Er is van die eerste dag geen verslag of rapport gemaakt. Wat er wel is gedaan door de deelnemers is via een videoboodschap vertellen hoe zij de bijeenkomst hebben ervaren en wat zij waardevol vonden.

Graag willen zij dat met u delen en wellicht een bron van inspiratie laten zijn.

De filmpjes zijn te vinden via: http://vimeo.com/album/3040479.

Niewe film over het effect van de zorgboerderij

Hierbij maken wij u graag attent maken op de met middelen van het ministerie van VWS, gemaakte film over het effect van de zorgboerderij.

Tijdens de film worden geven deskundigen hun mening over de werking van de zorgboerderij.
 
Hierbij de link naar de film: "Er toe doen algemeen"
https://www.youtube.com/watch?v=XcQRn9zmoog

Symposium 28 augustus ‘Transformeren in de zorg doe je samen!

De vereniging zorgboeren Overijssel en de Vechtdal zorgboeren organiseren samen met de Baalderborggroep en de Larcom een symposium onder de titel ‘Transformeren in de zorg doe je samen!’.
Samen met deze organisaties en de RIBW zijn we aan het onderzoeken hoe we meer en daardoor mogelijk efficiënter samen kunnen werken. Om die samenwerking een kick off te geven, wordt het symposium op 28 augustus 2014 georganiseerd.
Uitnodiging 28 augustus 2014`Transformeren in de zorg doe je sam (266kB)
Lees verder>>> »  

Fondsenbeheer Landbouw en Zorg

Zoekt u financiering voor uw project waarbij landbouw en zorg een sterke combinatie vormen? Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg (SFLZ) biedt financiële ondersteuning om een kwalitatief sterke landbouw- en zorgsector te ontwikkelen! Bovendien stelt het bestuur (waarin ervaren professionals zitten) graag kennis en expertise beschikbaar en helpt u bijvoorbeeld om samenwerkingsverbanden te verbeteren.
 
De stichting is op drie niveaus actief:
  1. Boerderijniveau: ondersteuning van innovaties die gericht zijn op het verbreden en verdiepen van het dienstenpakket voor nieuwe doelgroepen.
  2. Regioniveau: stimulering van samenwerkingsverbanden tussen zorgboeren onderling en met zorginstellingen
  3. Landelijk niveau: ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gericht op kennis, innovatie en draagvlak.
     
 
Ga direct naar de site van St. Fondsenbeheer Landbouw en Zorg »  
Lees meer over Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg (SFLZ) »  

Nieuwe Tool; hoe om te gaan met verschillende persoonlijkheden

Tool die hulpmiddelen biedt hoe om te gaan met verschillende persoonlijkheden als werknemer en werkgever

1. Vanuit het netwerkproject Multifunctioneel Ondernemerschap heeft Frank van Helvert een netwerk begeleidt van een groep zorgboeren. Zij zijn met de verschillende aspecten aan de slag gegaan rondom het thema personeel. Uiteindelijk is er een product opgeleverd vanuit dit netwerk, een tool die hulpmiddelen biedt hoe om te gaan met verschillende persoonlijkheden als werknemer en werkgever, klik hier voor de tool.

2. Hoe ben ik als zorgboer een goede werkgever?
Hoe ben ik als zorgboer een goede werkgever? Met die vraag houden zorgboeren zich sinds begin dit jaar bezig in netwerkverband onder begeleiding van ZLTO-adviseur Frank van Helvert. Maandag 28 oktober jl. was de slotbijeenkomst.
Lees verder>>> »  

Consequenties van de overheveling van dagopvang

Onderzoek RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 
Het RIVM heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de verwachte consequenties van de overheveling van dagopvang van de AWBZ naar de WMO voor gemeenten, zorgboerderijen en mensen met dementie. 
verder lezen »  

Onderzoekresultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

De Zin van Zorglandbouw
Hierbij informeren wij u graag en met gepaste trots over de onderzoeksresultaten van de MKBA die recentelijk door zonMw zijn gepubliceerd. 
Rapport lezen>>> »  
Lees verder>>> »  

Waar is een zorgboerderij bij u in de buurt?

Zoekt u bij u in de buurt een zorgboerderij? Kijk dan op www.zorgboeren.nl.
Op deze site kunt u zoeken per provincie maar ook op doelgroep, zorgvorm en deelname aan het kwaliteitssysteem.

Kwaliteit op de zorgboerderij

Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een systeem dat de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt. Er is speciaal een kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen ontwikkeld.

Nieuwsbrief Taskforce Multifunctionele Landbouw

Wilt u ook op de hoogte blijven van het nieuws uit de multifunctionele landbouw? Meldt u zich dan hier aan voor de gratis digitale nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Landbouw & Zorg

De Federatie Landbouw en Zorg geeft een gratis digitale nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Landbouw & Zorg, vul dan hieronder uw naam en emailadres in en klik op 'verzend'.