Bestelformulier

Het bestelformulier is verplaatst

Sinds 27 juli 2011 is het bestelformulier verplaatst. Het bestelformulier is vanaf die datum alleen toegankelijk voor Zorgboeren die zijn aangesloten bij één van de leden van de federatie.
U vindt het bestelformulier door op www.zorgboeren.nl in te loggen (directe link, klik hier). Kies in de onderhoudsmodule voor 'documenten en producten' en vervolgens voor 'producten' om bij het bestelformulier te komen.
U logt in met de bij u bekende inloggegevens (gelijk aan de inloggegevens voor het onderhoud van uw gegevens op www.zorgboeren.nl).
Mocht u niet over inloggegevens beschikken dan stuurt u een mail aan: o.v.v. Aanvraag inloggegevens Uw boerderijnaam, boerderijnummer, plaats en provincie. Wij sturen u dan de inloggegevens zsm toe.