Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Zorgboerderij 'De Piet', Enter
Zorgboerderij Welgelegen, Staphorst
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
'Klinkboerderij' 's Heeren Loo Midden-Nederland, Ermelo

Hoe werkt het?

Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg
De landelijke klachtencommissie behandelt klachten van alle doelgroepen die aanwezig kunnen zijn op een zorgboerderij. Deze commissie is onafhankelijk. Dat houdt in dat de Federatie Landbouw en Zorg inhoudelijk niet betrokken is. Alle bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboeren zijn verplicht hieraan deel te nemen.

De Federatie Landbouw en Zorg heeft een klachtencommissie samengesteld uit leden die expertise hebben op het gebied van landbouw, zorg en/of jurisdictie. De klachtencommissie bestaat uit:
De heer Prof. Mr. D.W. Bruil (voorzitter)
Mevrouw J. Rigter (lid)
De heer mr. A. van der Horst (lid)
De heer drs. K. Portengen (lid)
De heer P. Smaling (lid)
De heer mr. H. Walda (lid)

Deze klachtencommissie gaat onderzoeken of klachten van deelnemers gegrond zijn. Soms worden hier ook adviseurs voor ingeschakeld. De klachtencommissie verbindt daar, indien nodig, één of meerdere adviezen aan voor de zorgboerderij, de medewerkers van de zorgboerderij en/of de deelnemers, om zo de klacht op te lossen.

Erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg
De geschillencommissie is eind 2016 opgericht. Op dit moment is de geschillencommissie in afwachting van de officiële erkenning welke is aangevraagd bij het CIBG.

Zodra de erkenning is toegekend zal hier meer informatie over de geschillencommissie worden gepubliceerd.
   
Verder lezen: doel, procedure en verplichtingen »