nummer 15 - 24 april 2007Open dag op 23 juni aanstaande!
Cursusaanbod RI&E en Bedrijfshulpverlening
Toekomst steunpunt na 2009
Open dag op 23 juni aanstaande!
Op zaterdag 23 juni aanstaande vindt de open dag plaats. In het kader van 'Beleef het op de zorgboerderij!' verwelkomen ruim 150 zorgboeren het publiek op deze speciale dag. Een rondleiding op het bedrijf, een praatje met de 'hulpboeren' of het proeven van verse boerderijproducten, het is slechts een kleine greep van de vele activiteiten die worden georganiseerd op 23 juni. Inmiddels presenteren de eerste deelnemende bedrijven zich op www.landbouwzorg.nl. Neem snel een kijkje wie er bij u in de buurt de staldeuren openzet. Wilt u als zorgboer  deelnemen aan de open dag? Meldt u zich dan nu aan bij Mary.
Cursusaanbod RI&E en Bedrijfshulpverlening
Iedere ondernemer met werknemers is volgens de Arbo-wet verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E is ook een verplicht onderdeel voor zorgboeren die met het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aan de slag gaan. Voor de boeren die het lastig vinden om dit geheel zelfstandig te doen, is het mogelijk om de workshop RI&E te volgen. Deze workshop, die drie avonden duurt, geeft de zorgboer meer kennis en inzicht in veiligheid, gezondheidsrisico's en welzijn.
 
Een andere verplichting uit de Arbo-wet, die geldt voor zorgboeren, is het hebben van een geschikte bedrijfshulpverleningsorganisatie. Die bestaat uit
een BHV-plan, tevens onderdeel van het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen, en geschoolde BHV-ers. Voor de basis-opleiding Bedrijfshulpverlening en de herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlening (voor mensen die al een geldig certificaat hebben) heeft het steunpunt afspraken gemaakt met Pro(t)Action. Als er vanuit uw bedrijf of regio belangstelling bestaat voor het deelnemen aan de cursus kunt u contact opnemen met het steunpunt via e-mail of telefoon: 0342-450364.

Toekomst steunpunt na 2009
Tot 1 januari 2009 heeft het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg een basissubsidie vanuit de ministeries LNV en VWS. Ook na die tijd blijft er behoefte aan een landelijk coördinatiepunt. Daarom beraadt het steunpunt zich sinds enige tijd op haar toekomst. Daarover wordt ook uitvoerig gesproken met allerlei partijen, met op de eerste plaats de zorgboeren zelf.
 
Begin deze maand heeft er met de regionale verenigingen en stichtingen een overleg plaatsgevonden over het toekomstbeeld van de steunpunt en de sector landbouw & zorg. Er wordt gedacht aan een steunpunt in een nieuwe vorm, die een aantal taken blijft uitvoeren en bestaande producten, zoals het handboek en het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen verder ontwikkelt. Daarnaast is voorgesteld om, aanvullend op het steunpunt, een marktgerichte onderneming op te richten, in samenwerking met de zorgboeren en afgestemd met andere verbrede sectoren. Deze  onderneming kan voor de zorgboerderijen bijvoorbeeld iets betekenen op het gebied van een gezamenlijke landelijke AWBZ-toelating en het landelijk afsluiten van contracten, eventueel aanvullend op de bestaande productieafspraken van regio’s of zorgboerderijen. Een dergelijke onderneming zal waarschijnlijk met een ledensysteem gaan werken.
 
Deze maand beraden de verenigingen en stichtingen zich over de toekomstplannen, zodat medio 2007 duidelijk wordt welke koers wordt ingezet. U wordt door ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via onze mailpublisher en website.
Colofon
Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
Telefoon: 0342 450364
Fax: 0342 450188
E-mail: steunpunt@landbouwzorg.nl
Internet:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nlAanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.