23 januari 2008
19
Steunpunt Landbouw & Zorg
Een uitgave van Stichting
Landbouw & Zorg


 
In dit nummer
 
Bericht van het bestuur
 
Lancering van nieuwe websites!
 
Overzicht zorgboerderijen met certificaat of keurmerk uitgebreid
 
Nieuwe medewerker Communicatie & PR
 

Is uw zorgboerderij al bij ons bekend?
Het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg houdt een database bij van alle zorgboerderijen in Nederland. Staat uw (startende)zorgboerderij nog niet bij ons geregistreerd? Meldt u zich dan aan bij Mary en ontvang het informatiepakket van het steunpunt. U kunt zich tevens presenteren op de website www.zorgboeren.nl

Surf snel naar de nieuwe website www.landbouwzorg.nl


Colofon
Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
Telefoon: 0342 450364
Fax: 0342 450188
E-mail: steunpunt@landbouwzorg.nl
Internet:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nl


 
Bericht van het bestuur
“Het bestuur van het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg en de directeur van het steunpunt, Jaap Meijer, zijn na overleg overeengekomen dat onze wegen zich gaan scheiden. Persoonlijke omstandigheden zijn daarvan de oorzaak. Per 1 februari aanstaande eindigt het dienstverband van Jaap Meijer. Het bestuur wenst Jaap alle succes toe voor de toekomst en bedankt hem voor het werk dat hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft zich laten zien als een visionair die de nodige ideeën had voor de toekomst van het steunpunt. Wij zijn momenteel in gesprek met een mogelijke opvolger.
 
Per 1 januari ben ik teruggetreden als voorzitter van het bestuur. Ik ben opgevolgd door Jaap Zomer, directeur van Triade Almere. Jaap is wat Landbouw en Zorg betreft een pionier. Hij heeft met mij aan de wieg van Landbouw en Zorg gestaan en heeft tot januari 2001 in het eerste bestuur gezeten. Ik ben blij dat hij nu weer terugkomt om ons te helpen bij het verder uitstippelen van de toekomst van het steunpunt. Zelf blijf ik tot 1 januari 2009 penningmeester van het bestuur om de subsidieperiode met de ministeries af te wikkelen.”
 
Harm Wieling
 
Lancering van nieuwe websites!
Maandag 21 januari zijn de vernieuwde websites www.zorgboeren.nl en www.landbouwzorg.nl de lucht in gegaan! Beide sites hebben een nieuwe, verfrissende uitstraling, en diverse extra opties gekregen. Ook de e-mailnieuwsbrieven hebben een aan de website gerelateerd uiterlijk gekregen. Ga daarom snel naar de sites en bekijk zelf het resultaat! Vergeet ook niet de sites toe te voegen aan uw “Favorieten”.
 
Diverse nieuwe opties
Vorig jaar heeft het Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg via een enquête van verschillende zorgboerderijen vernomen welke wijzigingen zorgboeren graag zouden willen zien op de site www.zorgboeren.nl. Deze wensen zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe website meegenomen en verwerkt. De nieuwe opties van de website zijn onder andere:
 
  • Vraag en aanbod is nog gebruiksvriendelijker gemaakt met de mogelijkheid om per provincie advertenties te plaatsen of te bekijken;
  • U kunt nu beter zien welke zorgboerderijen werken met het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen;
  • Via een landkaartje kunt u inzoomen op de zorgboerderijen en doorklikken naar de persoonlijke site van de zorgboerderij in kwestie;
  • Startende zorgboerderijen kunnen nu ook deelnemen aan de site.
 
Vragen, op- of aanmerkingen?
Het steunpunt zal ook de komende maanden actief zijn om de sites verder te verbeteren. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen? Stuur dan een e-mail naar mary@landbouwzorg.nl.
 
Overzicht zorgboerderijen met certificaat of keurmerk uitgebreid
De afgelopen maanden is het overzicht op www.landbouwzorg.nl van zorgboerderijen die het kwaliteitscertificaat- of keurmerk hebben behaald ruimschoots uitgebreid; ruim 36 zorgboerderijen zijn erbij gekomen. U kunt het gehele vernieuwde overzicht bekijken door hier te klikken.
 
Nieuwe medewerker Communicatie & PR

Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.