29 april 2008
20
Steunpunt Landbouw & Zorg
Een uitgave van Stichting
Landbouw & Zorg 
Toekomst van het Steunpunt Landbouw en Zorg
Dat de subsidie van de ministeries VWS en LNV voor het Steunpunt Landbouw en Zorg per 1 januari 2009 stopt, is alom bekend. Dat betekent echter niet dat de activiteiten en diensten stoppen. Integendeel. Verschillende partijen, waaronder het Landelijk Zorgboeren Overleg en LTO, hebben uitgesproken dat de verschillende producten en diensten van het steunpunt moeten blijven bestaan. Met name worden genoemd het kwaliteitssysteem en -keurmerk, de branche-RI&E, de site zorgboeren.nl, het landelijk loket, de database en de kennis die aanwezig is in de vorm van het handboek en de helpdesk.
 
Businessplan
Momenteel wordt door het Steunpunt, samen met genoemde partijen, een businessplan ontwikkeld om de door zorgboeren gewenste producten en diensten voort te zetten en door te ontwikkelen. En het steunpunt zal ook in de toekomst daar een rol in blijven
vervullen.
 
Zorgboeren medeverantwoordelijk
Het is nu nog niet bekend of dat in de vorm zal zijn van een steunpunt of een dienstencentrum, of een andere organisatievorm. Wel staat vast dat het een ondersteuningsapparaat zal worden waar de zorgboeren medeverantwoordelijkheid voor zullen dragen. Wij houden u op de hoogte. 
 
Project HKZ-certifcatieschema van start!
Samen met Zorgverzekeraars Nederland werkt het Steunpunt aan een overgangsregeling voor boeren die van het branchekeurmerk overgaan naar het HKZ-keurmerk. De planning van het HKZ-bureau is dat medio dit jaar een certificatieschema vastgesteld kan worden voor een zogenaamd opstapcertificaat. Eind 2008 zal er een schema klaar zijn voor kleinschalige zorgboerderijen.
 
Introductie
Wij verwachten dat op zijn vroegst begin 2009 met de introductie van het HKZ-keurmerk kan worden begonnen. De overgangsregeling zal circa drie jaar van toepassing zijn.
 
Herziening Kwaliteitssysteem
In het kader van de HKZ-certificering wordt de werkmap Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen voor zorgboeren momenteel herzien. Deze map is een belangrijk middel om eenieder die zorg verleent en aantoonbaar aan kwaliteit werkt, zichtbaar en meetbaar te maken. Het steunpunt wordt bij de herziening ondersteund door een klankbordgroep van zorgboeren met ieder een verschillende achtergrond, maar allen ervaren met kwaliteitssystemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alles betaalbaar en haalbaar blijft.
 
Kom kijken en proeven bij de zorgboer!
Wellicht heeft u het al vernomen; ook dit jaar vindt de Landelijke Open Dag plaats. 21 juni is het zover. Dan zetten honderden boeren in het gehele land hun stallen, tuinen en deuren voor u open. Dieren aaien, genieten van het prachtige landschap, proeven van bijzondere streekproducten en volop speelplezier voor kinderen. Kortom, een heerlijk dagje uit op het platteland in het eerste zomerweekend.
 
Zorg voor voedsel, zorg voor mensen
Het thema van 2008 is 'Zorg voor voedsel, zorg voor mensen'. Dit betekent proeven en ervaren: een kijkje in de keuken van het boerenleven. Cabaretier Vincent Bijlo zorgt op zaterdag 21 juni voor de ludieke aftrap. Waar dit zal gaan gebeuren, maken wij in een van onze volgende nieuwsbrieven bekend.
 
Zorg dat u erbij bent!
Binnenkort kunt u de adressen van deelnemende boerderijen vinden op www.landbouwzorg.nl en op www.biologica.nl. Noteer het daarom meteen in uw agenda en houd de sites in de gaten!
 
Steunpunt betrokken bij maatschappelijke stage
In 2007 heeft het kabinet besloten dat alle leerlingen die vanaf het schooljaar 2007-2008 instromen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage moeten volgen.
 
Belangrijke bijdrage aan de samenleving
Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met-, én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving, in dit geval de agrarische sector. Middels deze stage ruiken zij aan het maatschappelijk belang van bijvoorbeeld de natuur, de productie van voedsel en het verzorgen van dieren en het begeleiden van mensen. Het accent ligt op het doen van vrijwilligerswerk.
 
Maatschappelijke stages in het groene domein
Het ministerie van LNV heeft de ambitie om in 2011 10.000 maatschappelijke stages in het groene domein te (laten) verzorgen. Voor de realisatie van al deze plaatsen zijn er eind 2007 verschillende pilots in gang gezet. Deze pilots lopen tot en met december 2009. Het Steunpunt Landbouw en Zorg heeft voor deze periode getekend voor 100 stageplekken van 32 uur, waaronder tijdens de open dagen.
 
100ste Evaluatiecertificaat uitgereikt aan De Mettemaat
Donderdag 24 april is het 100ste evaluatiecertificaat uitgereikt aan Zorgboerderij De Mettemaat in Hengelo. Na een warm ontvangst door Jan, Joke en de deelnemers, namen de aanwezigen plaats aan een grote tafel. Toen kwam de grote vraag: "Waarom zijn we hier bij elkaar en eten we taart?" Een deelnemer sloeg de spijker op zijn kop: "Het is een mooie boerderij!". En dat is juist, want kwaliteit laat je zien!
 
Ieder zijn eigen taak
Tijdens de rondleiding en gesprekken werd al snel duidelijk dat iedere deelnemer zijn eigen taken heeft en weet hoe ze met de dieren om moeten gaan. Christiaan kan bijvoorbeeld heel goed met de rendieren overweg en Karin heeft veel geduld met de alpaca’s. De ezels worden naar hartelust geknuffeld en ook de konijnen, cavia’s, geiten, kippen en honden worden niet vergeten. Daarnaast is er een moestuin en als het slecht weer is, kunnen de deelnemers poolen.
 
Opstap naar het kwaliteitswaarborg
Zorgboerderij De Mettemaat heeft de opstap gemaakt naar het kwaliteitswaarborg en zal volgend jaar een auditor op bezoek krijgen. Wij bedanken Jan, Joke en alle hulpboeren voor de enthousiaste rondleiding op deze prachtige zorgboerderij. Klik hier voor meer informatie over Zorgboerderij De Mettemaat.

Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.