20 augustus 2008
23
Steunpunt Landbouw & Zorg
Een uitgave van Stichting
Landbouw & Zorg


 
In dit nummer
 
Bericht van de directie
 
Overeenstemming bereikt omtrent arbeidsovereenkomsten
 
Gevolgen dienstverlening
 
Wijziging directie
 
Meer informatie over het nieuwe initiatief
 
Veelgestelde vragen
 

Contact LZOkern
E-mailadressen LZOkern: LZOinitiatief@respectare.nl en lzokern@gmail.com.Feiten en cijfers
In de maanden juni en juli zijn er acht zorgboerderijen geŽvalueerd; zij hebben het evaluatiecertificaat behaald. In totaal hebben twee zorgboerderijen het kwaliteitskeurmerk behaald. De website zorgboeren.nl trok in deze maanden gemiddeld 1500 bezoekers per dag. En heeft inmiddels ruim 630 deelnemende zorgboeren.


Colofon
Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
Telefoon: 0342 450364
Fax: 0342 450188
E-mail: steunpunt@landbouwzorg.nl
Internet:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nl


 
Bericht van de directie
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u beloofd u in de derde week van augustus verdere informatie te verschaffen wegens de beŽindiging van het Steunpunt.
Inmiddels is er overeenstemming bereikt omtrent de beŽindiging van de arbeidsovereenkomsten, heeft er een wijziging plaatsgevonden in de directie en is er meer duidelijkheid omtrent de afbouw van het Steunpunt. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
 
Overeenstemming bereikt omtrent arbeidsovereenkomsten
Met het stoppen van het steunpunt zullen ook de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers beŽindigd worden. Met een aantal medewerkers wordt de overeenkomst 31 oktober beŽindigd. Voor een ander deel van de medewerkers zijn afspraken gemaakt om tot afronding te komen per 31 december.
 
Gevolgen dienstverlening
De komende sluiting van het Steunpunt heeft gevolgen voor de dienstverlening van de komende tijd. Door het vertrek van medewerkers zal deze onvermijdelijk afnemen. We proberen nog zoveel mogelijk lopende zaken af te ronden. Nieuwe vragen, waaronder evaluaties en jaarverslagen ten behoeve van het kwaliteitssysteem, zullen we niet meer in behandeling nemen. Aanvragen kunnen nog wel aangemeld worden, maar zullen op een lijst komen die overgedragen gaat worden aan een opvolgende partij. Wij vragen hiervoor begrip.
Wanneer er meer duidelijkheid is omtrent de dienstverlening zullen wij u hierover verder berichten.
 
Wijziging directie
Per 1 juli jl. is Andrea van Schie teruggetreden als interim-directeur van het Steunpunt. Jan de Ruiter is vanaf deze datum als interim-directeur belast met de afbouw van het Steunpunt. Andrea van Schie blijft in een andere hoedanigheid betrokken bij de ontwikkeling van het initiatief van de LZOkerngroep, om te komen tot een opvolgende organisatievorm die, een deel van, de producten en diensten van het Steunpunt zal overnemen.
 
Meer informatie over het nieuwe initiatief
Het nieuwe aanspreekpunt is LZOKern. Het nieuwe initiatief is voor vragen of opmerkingen te bereiken onder de volgende e-mailadressen: LZOinitiatief@respectare.nl en lzokern@gmail.com.
 
Veelgestelde vragen
Kan ik het werkboek Kwaliteitssysteem nog downloaden vanaf de site?
Ja, u kunt deze ook alvast invullen. Het is echter even afwachten welke instantie het kwaliteitssysteem zal gaan beoordelen. U kunt wel bij het Steunpunt blijven melden dat u gereed bent voor een evaluatie.

Moet ik nog wel jaarverslagen blijven maken?   
Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de zorgboer. Het opvragen en toetsen van de jaarverslagen zal echter de komende periode niet meer vanuit het Steunpunt gaan gebeuren. U kunt u het jaarverslag wel insturen ter archivering. Als het steunpunt nog capaciteit heeft, zal zij nog jaarverslagen in behandeling nemen. Hierover vind ook op korte termijn overleg plaats met de LZOinitiatiefgroep

Ik heb een factuur gehad voor Zorgboeren.nl. Blijft deze wel bestaan?    
Ja, het ligt in de verwachting dat deze site overgenomen gaat worden. Dat zal geen gevolgen hebben voor de factuur die u nu toegestuurd heeft gekregen. Wij blijven vanuit het Steunpunt zolang mogelijk de gegevens actueel te houden om een zo compleet mogelijke site over te kunnen dragen.

Kan ik nog wel gebruik maken van de helpdesk?  
We proberen zoveel als mogelijk uw vragen te blijven beantwoorden op de manier zoals u dat van het Steunpunt gewend bent. Het is echter mogelijk dat de telefonische bereikbaarheid de komende tijd afneemt. U kunt uw vragen altijd via de mail stellen. Op het moment dat wij er niets meer mee kunnen doen, zullen wij u dat laten weten. Wat we nog wel kunnen beantwoorden nemen we uiteraard in behandeling.

Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.