27 oktober 2008
25
Steunpunt Landbouw & Zorg
Een uitgave van Stichting
Landbouw & Zorg


 
In dit nummer
 
Samenwerkingsinitiatief
 
Gevolgen voor de dienstverlening
 

Afscheid van het Steunpunt
De afgelopen weken hebben: Evelien Nederhoed (PR en communicatie)
Machtelijn Tempelman (kwaliteitsborging)
Jan Aalbers (projectmanager)
Tirzah Wijnholds (kwaliteitsborging)
Hans van Stokrom (onderzoek en kwaliteitsborging) en
Gerda Hamoen (secretaresse) afscheid genomen.
Zij willen bij deze alle zorgboeren bedanken voor de plezierige contacten samenwerking en hopen dat wat zij samen met de zorgboeren tot stand gebracht hebben niet verloren gaat!
Colofon
Verenigde Zorgboeren
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
Telefoon: 0342 450364
Fax: 0342 450188
E-mail: verenigdezorgboeren@landbouwzorg.nl
Internet:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nl


 
Samenwerkingsinitiatief
Hierbij willen wij u informeren dat het dagelijks bestuur van de Stichting Landbouw en Zorg op vrijdag 17 oktober j.l. haar steun heeft gegeven aan het samenwerkingsinitiatief tussen LZO-kern en de directies belangenbehartiging van LTO.
Zij hebben afgelopen week een akkoord bereikt om tot borging van produkten en diensten van het Steunpunt Landbouw en Zorg te komen.
De uitgangspunten van dit initiatief en de geformuleerde uitgangspunten en werkwijze ondersteunen wij van harte.
Wij zien dat het belang van onze klanten, de zorgboeren in Nederland, bij dit initiatief, het best gediend is, zowel op korte als op langere termijn.
Namens het bestuur van de Stichting Landbouw en Zorg zal de heer De Ruiter, directeur a.i. van het Steunpunt ook zijn medewerking verlenen aan het opstellen van een bedrijfsplan, op grond waarvan een opvolgende organisatie kan worden opgericht welke de produkten en diensten van het Steunpunt over kan nemen.
Jaap Zomer,
Voorzitter bestuur.
 
Gevolgen voor de dienstverlening
Zoals in de eerdere Nieuwsbrief al aangekondigd, worden in deze periode arbeidsovereenkomsten met de meeste medewerkers van het Steunpunt beŽindigd. De komende twee maanden zal er daarom een zeer beperkte dienstverlening mogelijk zijn.
Het Steunpunt blijft de komende periode bereikbaar via telefoon, e-mail en gewone post. U kunt uw stukken ten behoeve van het kwaliteitssysteem wel in blijven sturen. Deze zullen niet meer beoordeeld worden, maar toegevoegd worden aan uw dossier. Als er helderheid is over wie de werkzaamheden, verbonden aan het kwaliteitssysteem uit gaat voeren zult u hierover geÔnformeerd worden en zal in de loop van het eerste halfjaar 2009 de beoordeling plaatsvinden. Er zal een overdracht plaatsvinden waarbij deze uitgestelde beoordelingen meegegeven worden.
Zorgboerderijen waarvan de geldigheid van het branchekeurmerk vanaf 1 september 2008 afloopt, ontvangen van ons een brief waarin aangegeven zal worden op welke wijze wij om zullen gaan met deze aflooptermijn. De betreffende zorgboerderijen zullen hier geen hinder van ondervinden.
Het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen heeft afgelopen jaar een grote toename in deelnemende zorgboerderijen mogen meemaken. Er zijn nu 151 zorgboeren actief met het Kwaliteitswaarborg. Dit jaar zijn er 63 evaluatiecertificaten en 26 keurmerken (audits) uitgereikt.
 
De websites www.zorgboeren.nl en www.landbouwzorg.nl blijven ook in 2009 beschikbaar. Deze zal aan de opvolgende partij worden overgedragen. Wij verzoeken u wel zelf uw drie-maandelijkse up-date te blijven verzorgen.
Andere zaken die u graag uitgevoerd wilt hebben ten behoeve van zorgboeren.nl kunt u per e-mail aan het Steunpunt blijven melden. Deze wijzigingen worden indien mogelijk uitgevoerd of meegegeven bij de overdracht.
 
De helpdeskfunctie komt de komende periode te vervallen. U kunt via de mail wel vragen blijven stellen, waarna wij zullen bekijken of wij u kunnen doorverwijzen.
 
Bestellingen via de website www.landbouwzorg.nl zijn helaas niet meer mogelijk.

Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.