24 november 2009
29
Federatie Landbouw & Zorg
Een uitgave van de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland 
Wat is een maatschappelijke stage?

De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. Veel scholen hebben maatschappelijke stage al opgenomen in het onderwijsprogramma.
 

 
Waarom is het belangrijk?

Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Dat kan in de vorm van een wijkfeest, computercursus voor ouderen of het opknappen van een stuk bos of park.

 

Meer lezen over de maatschappelijk stage? Kijk op de website www.maatschappelijkestage.nl

 
Waarom een maatschappelijke stage op de zorgboerderij?

Maatschappelijke stage biedt de land- en tuinbouw de mogelijkheid om jonge burgers kennis te laten maken met de sector. Door leerlingen enthousiast te maken en te laten kiezen voor een stage in het groene domein komen zij te weten wat er allemaal gebeurt in de sector. Veel ideeën die leven blijken niet te stroken met de werkelijkheid. Juist door voor een maatschappelijke stage te kiezen komen jongeren vaak in een voor hen onbekende omgeving. Daardoor kunnen jongeren veel leren over wat er werkelijk gebeurt achter de staldeur of in de kas. Zorgboerderijen kunnen bij de invulling van deze Maatschappelijke stages een rol van betekenis spelen. De Stichting Verenigde Zorgboeren wil graag met u meedenken over de mogelijkheden en uw ervaringen vernemen over de invulling van de maatschappelijke stage. Ook wanneer u gekozen heeft om niet mee te werken aan een maatschappelijke stage horen we graag uw motivatie.


Bijgaande enquête heeft tot doel om beter inzicht te krijgen in de ervaringen van u als zorgboer met het realiseren van een maatschappelijke stage, het soort stages en de meerwaarde daarvan voor u en de jongeren.
Stichting Verenigde Zorgboeren wil hiermee de kansen en de meerwaarde van het invullen van de maatschappelijke stage voor de sector Landbouw en Zorg beter onder de aandacht brengen van zorgboeren, jongeren, scholen, overheden etc. Waardoor er goede informatieverstrekking naar zorgboeren kan plaatsvinden en wij met elkaar de jongeren dichterbij de sector Landbouw en Zorg kunnen brengen.

 
Enquête maatschappelijke stages

Wij stellen het zeer op prijs als u onderstaande enquête wilt invullen en retourneren naar Stichting Verenigde Zorgboeren. U kunt de vragen kopieren en samen met de antwoorden mailen naar:

verenigdezorgboeren@landbouwzorg.nl

 

 

Naam zorgboerderij:

Uw naam:

 

 

1. Bent u bekend met de maatschappelijke stages?

2. Zo nee; wilt u nader worden geïnformeerd?
3. Zo ja; wat weet u van de maatschappelijke stage?
4. Hoe bent u aan deze informatie gekomen?
5. Heeft u ook ervaring met maatschappelijke stages?
   a. Zo ja, welke?
   b. Positief/negatief?
   c. Graag toelichten waarom u ervaring positief/negatief is geweest:
6. Heeft u knelpunten/belemmeringen bij de invulling van de maatschappelijk stage ervaren?
   a. Zo ja, welke?

   b. Heeft dit geleid tot het niet invullen van een maatschappelijk stage?
7. Hoeveel maatschappelijke stages heeft u in het afgelopen jaar op uw bedrijf ingevuld?
8. Welke ervaring hebben de stagiaires volgens u opgedaan?
9. Heeft u met een specifieke aanpak gewerkt?
   a. Wat houdt deze in?

   b. Hoe zag het programma eruit?

10. Heeft u met collega-zorgboeren samengewerkt om de maatschappelijke stage in te vullen?
   a. Zo ja, hoe is deze samenwerking verlopen?
   b. Heeft u bijv. arrangementen afgesproken(bij de ene zorgboer meehelpen koffieschenken voor ouderen en op de andere zorgboerderij activiteiten voor kinderen mee organiseren)
11. Hoe heeft u het contact met de school ervaren?
12. Wat zou u graag willen toevoegen of veranderen aan de maatschappelijke stages?
13. Waarvoor zou u de maatschappelijke stages voor willen inzetten?
14. Heeft u tips voor u collega-zorgboeren?
 

 

U kunt de vragen hier ook als bestand downloaden en daarin uw antwoorden noteren. Het ingevulde bestand kunt u dan dan mailen aan verenigdezorgboeren@landbouwzorg.nl


Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.