12 november 2010
32
Federatie Landbouw & Zorg
Een uitgave van de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland 
Zorgboerderij Zonnehoeve uit Zeewolde op TV
maandagavond 15 november a.s. om 20.55 uur op Ned 2

Graag maken we u attent op de uitzending van Tegenlicht op maandagavond a.s. om 20.55 uur op Nederland 2. In deze uitzending zal Piet van IJzendoorn van Zorgboerderij de Zonnehoeve in Zeewolde aan het woord komen.

 
Waar gaat het programma over: De verkenners

De stedeling in Nederland lijkt vergeten dat het ommeland meer is dan een plek waar op zaterdagmiddag doorheen gefietst kan worden. De stad krijgt meer mensen, meer geld en meer aandacht. Dreigt daarmee een tweedeling tussen de Randstad en ‘de rest’? Wat is de toekomst van onze plattelandsregio’s? De afgelopen 60 jaar zijn die gebieden ten prooi gevallen aan snelle verstedelijking en planologische dwalingen in de landbouw. In Tegenlicht een verkenning van mogelijke scenario’s door denkers, doeners en buitenlui.

Socioloog Zygmunt Bauman onderzocht het proces van ‘glocalisering’ en de invloed daarvan op de hedendaagse identiteit. Die is minder ‘solide’ dan vroeger, maar wat betekent dat bv. in onze grensregio’s? Columnist Bas Heijne verkent het politieke ommeland en bespreekt de politieke kaart van Nederland, die na de verkiezingen van juni 2010 flink veranderde. Traditionele aanhangers van CDA en PvdA verruilden in de regio’s hun steun net zo makkelijk voor het populisme van Geert Wilders. Volgens schrijver Frank Westerman spelen ook de grondsoorten in de regio’s een rol. Een boer op de klei heeft een andere mentaliteit dan zijn collega’s op zand- of veengronden. Succes, rijkdom of armoede wordt er in grote mate door bepaald.

Om de snel groeiende bevolking in Nederland een plaats te geven heeft het stedelijk gebied de afgelopen 60 jaar ongebreideld zijn gang kunnen gaan, ten koste van het platteland. Hieraan moet volgens rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol een halt worden toegeroepen, omdat het heeft geleid tot een vergaande verrommeling van ons landelijk gebied. We leven in het constante spanningsveld tussen living fast en de wens een wortel uit eigen grond te eten. We moeten weer durven kiezen om buitengebieden met rust te laten en stedelijke centra vooral binnen hun eigen grenzen verder te laten groeien. Tenslotte is ruraal socioloog Jan Douwe van der Ploeg degene die een zonnige toekomst ziet voor het nieuwe boerenbedrijf: wel groot maar kleinschalig, divers en duurzaam. De enige toekomstbestendige strategie voor de Nederlandse boerenstand.


Het meest sprekende voorbeeld van die praktijk is Piet van IJzendoorn, die op zijn boerderij in de Flevopolder niet alleen het land bewerkt maar ook ons brood bakt. Ondertussen werkt hij met kinderen uit de stad die het moderne leven niet meer kunnen bijbenen. Een inspirerende idealist die nu al vooruitwijst naar de toekomst.


Voor meer informatie en het programma online bekijken klik hier.

 
Invitational Conference Kennisagenda Landbouw en Zorg

Op 2 november jl. heeft het Invitational Conference Kennisagenda Landbouw en Zorg plaatsgevonden.

 

De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan samen zorgen voor een stevige bodem onder de zorglandbouw in Nederland. Die sector is snel groeiend en kan een wetenschappelijke basis goed gebruiken.

Daarom heeft ZonMw een kennisagenda opgesteld waarin onderzoeksonderwerpen voor de komende jaren zijn vastgesteld. De kennisagenda werd tijdens de conferentie in Den Haag aan vertegenwoordigers van beide ministeries overhandigd. Hiermee is het huwelijk tussen landbouw en zorg nu officieel beklonken.

 

Directeur langdurige zorg (VWS) Iris van Bennekom nodigt zorgboeren uit samen met de rest van de zorgwereld te helpen het probleem van een groeiende zorgvraag in combinatie met een slinkend budget en personeelstekort op te lossen. "Daarbij is het voor zorgboeren belangrijk de taal van de zorgwereld te leren kennen en te zorgen voor kwaliteit. Dat betekent dat zorgboeren...

 

Lees meer via onderstaande link.

 

Voor alle informatie over dit congres (Presentaties, downloads, persbericht) klik hier.


Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.