11 juni 2011
35
Federatie Landbouw & Zorg
Een uitgave van de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland 
In deze Nieuwsbrief vindt u een update van de lopende en geplande acties:

Naar aanleiding van aangekondigde maatregelen door het kabinet Rutte, in zake het PGB, zijn een aantal acties ingezet waarover we u graag informeren.

 
‘Federatie Landbouw en Zorg en Per Saldo strijden samen voor behoud PGB’.

In de afgelopen dagen is intensief overleg gevoerd met Per Saldo en andere belangenbehartigers over het afschaffen van de PGB(90%) en is besloten gezamenlijk te strijden tegen dit onacceptabele voorstel.
De onderstaande actieagenda is in gezamenlijkheid gemaakt, waarbij is afgesproken dat Per Saldo de acties coördineert en de Federatie Landbouw en Zorg hierbij een ondersteunende, versterkende rol vervuld.


Die ondersteunende en versterkende rol komt o.a. tot uiting in de door de Federatie Landbouw en Zorg reeds ondernomen activiteiten.
Naast de Nieuwsbrief die naar alle zorgboerderijen en alle belangstellenden is verstuurd met het verzoek hun cliënten/deelnemers/ouders/verwanten te vragen om de consequenties aan te geven van deze maatregelen en deze via de Federatie naar de cie.vws@tweedekamer.nl te mailen, zijn de onderstaande acties uitgevoerd:

  • Brief aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; (Argumenten: eigen regie van mensen, keuzevrijheid, zelfredzaamheid, zorg op maat, kwaliteit, efficiënter en de effectiviteit).
  • Aan alle Tweede Kamerleden met zorg in hun portefeuille is een brief gestuurd, waarin de voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg zijn noodroep uit en erop vertrouwd dat tweede Kamerleden alles in het werk zullen stellen deze maatregelen van tafel te krijgen. (Argumenten: idem)
  • Brief aan alle Tweede Kamerleden die landbouw in hun portefeuille hebben(Argumente: investeringen, professionalisering, ondernemerschap, economisch)
  • Afstemming met Taskforce MFL heeft er toe geleid dat, zij binnen hun mogelijkheden, druk hebben uitgeoefend en o.a. bij het ministerie van EL&I hebben bepleit om bij de PGB-problematiek het aspect te benadrukken dat potentiële afschaffing van het PGB, jarenlange beleidsstimulering van zorgboerderijen en hun investeringen, teniet zou doen.
  • Brief aan Tweede Kamercommissie en alle Tweede Kamerleden over een voorpublicatie van een wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van het PGB dat een onschatbare waarde laat zien van het PGB.

De gezamenlijke actie is gestart, de estafetteactie (zie hieronder) van Per Saldo, met steun van de gehele patiënten- en gehandicaptenbeweging en de Federatie Landbouw en Zorg, tegen de afbraak van het PGB. Deze estafette zal eindigen in een grote manifestatie op donderdag 23 juni in Den Haag. Doe mee waar u kunt, het is nu of nooit! U vindt de actuele actieagenda op www.pgb.nl.

 
Actieagenda

START ACTIES Donderdag 9 juni jl. , Tweede Kamer Den Haag, 19.30 uur
Donderdag 9 juni jl. is de start van de acties tegen de afschaffing van het PGB tijdens het spoeddebat om 19.30 uur in de Tweede Kamer. Die avond debatteert de Tweede Kamer over de opeenstapeling van maatregelen voor mensen met een handicap (speciaal onderwijs, Wsw, Wajong, pgb).
De publieke tribune in de plenaire zaal is helaas ontzettend klein. Toch is het belangrijk dat we er zijn en onze stem laten horen, ook al zullen we met veel mensen buiten staan. Als u kunt, kom naar Den Haag. Per Saldo deelt protestposters uit die u kunt gebruiken bij andere estafetteacties of op de grote manifestatie op 23 juni.

 

ESTAFETTE Vrijdag 10 juni jl., Binnenhof, Den Haag, 10.00 uur
Wekelijkse Ministerraad. De bewindslieden betreden voor tien uur de Trêveszaal in het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof. Bent u in de buurt: vraag bijvoorbeeld met een poster aandacht voor ons protest.

 

ESTAFETTE Dinsdag 14 juni, Tweede Kamer Den Haag, 14.00 - 15.00 uur
Het wekelijkse vragenuurtje met leden van het kabinet. Het hoeft deze dag niet over het pgb te gaan. De publieke tribune in de plenaire zaal is helaas ontzettend klein. Toch is het belangrijk dat we zoveel mogelijk aandacht vragen voor ons protest en onze stem laten horen daar waar leden van het kabinet aanwezig zijn.

 

ESTAFETTE Woensdag 15 juni, Den Haag
Doelgroepgerichte verrassingsactie in voorbereiding. Meld u aan op www.pgb.nl voor deze woensdagmiddag. Later krijgt u de details.

ESTAFETTE Woensdag 15 juni, Café De Wolwaag Maastricht, 19.30 uur
Politiek Café JOVD met de voorzitter van de programmacommissie van de VVD, Jan Anthonie Bruijn.
U kunt aanwezig zijn of de bezoekers voor aanvang aanspreken over de plannen met het PGB. Laat uw protest zien met een poster.

 

ESTAFETTE Donderdag 16 juni, Tweede Kamer Den Haag, 10.00 - 13.00 uur
Hoorzitting, ronde tafelgesprek over het PGB.
De publieke tribune in de Suze Groenwegzaal, één van de vergaderzalen in de Tweede Kamer, is helaas ontzettend klein. Toch is het belangrijk dat we er zijn en onze stem laten horen, ook al zullen we met veel mensen buiten staan. Per Saldo deelt protestposters uit.

 

ESTAFETTE Donderdag 16 juni, Den Haag
Doelgroepgerichte verrassingsactie in voorbereiding. Meld u aan op www.pgb.nl
voor deze donderdagmiddag. Later krijgt u de details.

 

ESTAFETTE Vrijdag 17 juni, Binnenhof, Den Haag, 10.00 uur
Wekelijkse Ministerraad. De bewindslieden betreden voor tien uur de Trêveszaal in het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof in Den Haag. Bent u in de buurt, vraag bijvoorbeeld met een poster aandacht voor ons protest.

 

ESTAFETTE Zaterdag 18 juni, Reehorst Ede, 9.30 tot 13.00 uur
Partijraad VVD pensioenen getiteld 'solidariteit tussen generaties'.
Ontmoet de VVD-leden bij aankomst of bij vertrek. Laat uw protest zien met een poster.

 

ESTAFETTE Dinsdag 21 juni, Tweede Kamer Den Haag, 14.00 - 15.00 uur
Het wekelijkse vragenuurtje met leden van het kabinet. Het hoeft deze dag niet over het pgb te gaan. De publieke tribune in de plenaire zaal is helaas ontzettend klein. Toch is het belangrijk dat we zoveel mogelijk aandacht vragen voor ons protest en onze stem laten horen daar waar leden van het kabinet aanwezig zijn.

 

GROTE MANIFESTATIE Donderdag 23 juni, 12.00 tot 14.00 uur, Den Haag
Op deze dag is het debat over de bezuinigingen in de Tweede Kamer, dat begint om 14.00 uur.
Per Saldo en de Federatie Landbouw en Zorg roept iedereen op, voor wie het maar enigszins mogelijk is te komen, er te zijn. Laat zien over wiens levens onze volksvertegenwoordigers gaan beslissen. Het is nu of nooit!
Nadere informatie over de manifestatie kunt u volgen op de website van per saldo . http://www.pgb.nl/

 

Samen sterk voor behoud PGB!

 
Informatieve site

De website www.pgb-vg.nl is ons getipt als zeer informatief. Dit geldt ook voor de rondmail/nieuwsbrief die door de site wordt verzorgt. U kunt zich op de site daar voor opgeven.

 
Nieuwsbrief mogelijk twee keer ontvangen

Vanwege het grote belang wordt deze nieuwsbrief zowel naar de mailinglijst van de zorgboerderijen via de nieuwsbrief "zorgboeren.nl" als naar de geinteresseeerden in Landbouw en Zorg via de nieuwsbrief "Federatie Landbouw en zorg" verzonden.

Wanneer u op beide nieuwsbrieven bent geabonneerd, kan het voorkomen dat u dit bericht twee keer ontvangt.


Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.