nummer 4 - 8 februari 2005Doe mee!
Publiciteit en promotie materialen
Drie organisaties, één datum
Hoe meldt u zich aan?
Landelijke open dag zorgboerderijen
Zaterdag 25 juni
Doe mee!
Op zaterdag 25 juni is er weer een Landelijke open dag Zorgboerderijen. Een dag waarop het pubiek van harte welkom is bij (een deel van) zorgboerend Nederland. Het doel van de landelijke open dag is (lokale) overheden, instellingen, cliënten en andere belangstellenden warm te maken voor het fenomeen landbouw & zorg. Een niet te onderschatten doel! Want al hebben de meeste mensen er wel eens van gehoord, de diversiteit aan mogelijkheden en ervaringen plus de kwaliteit aan zorg die wordt geleverd op een zorgboerderij is bij velen nog niet bekend. Wij hopen dan ook op veel deelnemende bedrijven. Wanneer je immers een Landelijke open dag promoot, moet het publiek ook kunnen kiezen uit een breed aanbod van te bezoeken zorgboerderijen.  Dat het organiseren van een open dag  de deelnemende zorgboerderijen veel tijd en energie kost realiseren wij ons zeker. Gelukkig heeft de ervaring geleerd dat de voldoening achteraf groot is!
Wat doet het Steunpunt voor u?
Meer informatie
Publiciteit en promotie materialen
Publiciteit
Het Steunpunt zal op landelijk niveau zoveel mogelijk bekendheid geven aan de landelijke open dag zorgboerderijen. Dit doen we o.a. door het verzenden van persberichten naar de landelijke dag- & weekbladen, radio, tv, vakbladen voor de zorgsector en voor de landbouwsector. Ook benaderen wij de landelijke ouderverenigingen en cliëntenraden. Vanuit het landelijk Steunpunt worden posters gestuurd naar alle MEE’s (voormalig SPD’s).
 
Promotie-materialen
Eind mei ontvangt u als deelnemer van de Landelijke open dag zorgboerderijen de volgende materialen van het Landelijk Steunpunt: 
* een persbericht voor de regionale pers; dit bericht kun u uiteraard wijzigen en aanvullen met activiteiten die tijdens uw open dag plaats vinden;
* tien posters die u zélf verspreidt bij instellingen, dac’s, scholen e.d. in uw regio;
* folders (’een zorgboerderij, wat moet ik me daarbij voorstellen’);
* algemene folders van het Landelijk Steunpunt
* ballonnen en ansichtkaarten van www.zorgboeren.nl
* extra exemplaren van de Nieuwskrant voor Landbouw & Zorgcombinaties.

Week van het Platteland / Weekend van de Biologische dagen
Samenwerking
Drie organisaties, één datum
Gelukkig vallen de Landelijke open dag Zorgboerderijen, het Weekend van de Biologische dagen en de Week van het Platteland dit jaar samen en wel op zaterdag 25 juni. Tussen de drie betrokken organisaties, het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg, Vrienden van het Platteland (Roos Jeronimus / Willemijn Kaptein) en Biologica (Annelijn Steenbruggen) is regelmatig overleg, onder meer om te voorkomen dat u zich bij elke organisatie afzonderlijk moet aanmelden als u wilt deelnemen aan meerdere activiteiten.
Het aanmelden werkt als volgt:
Voor deelname aan de Landelijke open dag Zorgboerderijen kunt u zich aanmelden bij het Steunpunt (zie ook punt 4 van deze nieuwsbrief).
Als u zich aanmeldt als deelnemer voor de Landelijke open dag Zorgboerderijen én:

*      Als u lid bent van de Vereniging van Zorgboeren of van LTO/Vrienden van het Platteland, geeft het Steunpunt uw gegevens door aan de Vrienden van het Platteland (tenzij u daar bezwaar tegen heeft). Uw open dag wordt dan ook in hun publiciteit én op de website van de Vrienden van het Platteland meegenomen. Ook ontvangt u dan een mooi pakket met promotiematerialen van de Vrienden van het Platteland. Als u wilt dat uw open dag wordt mee genomen in de publiciteit van Week van het Platteland, dient u uw gegevens voor 20 maart a.s. in te voeren op www.landbouwzorg.nl

*      Als u op biologische wijze produceert en dus een SKAL aansluitingsnummer hebt, worden de gegevens van uw open dag doorgegeven aan Biologica (tenzij u bezwaar heeft). Biologica neemt dan uw open dag mee in de publiciteit van het Weekend van de Biologische landbouw. Ook ontvangt u dan als deelnemer aan het Weekend van de Biologische landbouw een fraai pakket met promotiematerialen. Als u wilt dat uw open dag wordt mee genomen in de publiciteit van het Weekend van de Biologische dagen moet u de gegevens voor 28 februari hebben ingevoerd op www.landbouwzorg.nl
 
Met bovenstaande werkwijze wordt voorkomen dat u uw gegevens meerdere keren moet aanmelden als u deelneemt aan meer dan één activiteit. Maar uiteraard houdt u de vrijheid om uw activiteit zelf bij de afzonderlijke organisaties aan te melden.

Aanmelden
Hoe meldt u zich aan?
Als u mee wilt doen aan de Landelijke open dag Zorgboerderijen of als u vooraf meer informatie wilt, kunt u dat telefonisch (op ma. en di.) of per mail aan mary@landbouwzorg.nl kenbaar maken. U krijgt dan van haar een brief met daarin onder andere een wachtwoord en inlogcode. Daarbij krijgt u een stap voor stap werkwijze voor het invullen van de open dag site op www.landbouwzorg.nl. Het spreekt voor zich dat we u, wanneer dit nodig is, willen helpen bij het digitaal invullen van uw activiteit. Vorig jaar bleek echter dat het ondanks wat koud-water-vrees voor niemand problemen gaf.
 
N.B. Wij gaan er van uit dat de bedrijven die mee doen aan de Landelijke open dag Zorgboerderijen al werken met hulpboeren / deelnemers. Het publiek verwacht vaak ook dat er deelnemers zijn die hen, zomogelijk, vertellen of laten zien hoe hun werkdag op uw zorgboerderij er uit ziet. Is dit niet het geval, maak dit dan duidelijk kenbaar. Het voorkomt "teleurstellingen" van het publiek.
Samen sterk
De Landelijke open dag Zorgboerderijen is een gezamenlijke activiteit van het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg en de Vereniging van Zorgboeren.
De landelijke open dag valt binnen de Week van het Platteland, georganiseerd door Vrienden van het Platteland, en het Weekend van de Biologische dagen, georganiseerd door Platform Biologica.
Waar mogelijk wordt met deze organisaties samengewerkt om elkaars activiteiten te versterken!!

nieuwsbrief Vrienden van het Platteland
Bent u lid van de Vrienden van het Platteland en/of van de Vereniging van Zorgboeren en wilt u de digitale nieuwsbrief van Vrienden van het platteland ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: webmaster@vvhp.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van hun activiteiten en plannen.

Colofon
Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
Telefoon: 0342 450364
Fax: 0342 450188
E-mail: steunpunt@landbouwzorg.nl
Internet:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nlWilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan hieronder aan: