6 juni 2013
41
Federatie Landbouw & Zorg
Een uitgave van de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland 
GEVRAAGD:
Praktijkverhalen van de effecten 10-uursmaatregel voor cliënten/deelnemers van de Zorgboerderij.

 

42.000 budgethouders verliezen per 1 januari 2014 hun persoonsgebonden budget (pgb) vanwege de 10-uursmaatregel.

 

Dit is de regel waardoor mensen die voor minder dan 10 uur begeleiding per week een pgb hebben, niet meer mogen kiezen voor een pgb. Hieronder bevinden zich zeer veel jeugdigen, blijkt uit een onderzoek van de BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg).
In de afgelopen maanden is er diverse malen contact geweest tussen de Federatie, BVKZ en Per Saldo (Belangenorganisatie PGB-houders) en hebben we gesproken over hun actie: ‘Zeg nee tegen de 10-uursmaatregel’.
Wat Per Saldo verbaast (reactie Hans van der Knijff) is dat er van de 42.000 budgethouders die per 1 januari 2014 hun pgb verliezen als gevolg van de 10-uursmaatregel, er maar 1100 hebben gereageerd en slechts 300 hun persoonlijk verhaal hebben kenbaar gemaakt.

 

De Federatie heeft van verschillende Zorgboeren signalen ontvangen n.a.v. deze maatregel en die vervolgens doorgestuurd naar de Tweede Kamerleden.

 

Maandag a.s. spreekt de Vaste Tweede Kamercommissie VWS over de herziening van de langdurige zorg en dus ook over de 10-uursmaatregel.

 
Neem actie!

We hebben met Per Saldo afgesproken om de Tweede Kamerleden te bestoken met mails over praktijkvoorbeelden van cliënten/deelnemers van de Zorgboerderij. Dus wij roepen u op om cliënten, hun ouders of verzorgers te vragen hun verhaal te mailen naar de twee onderstaande mailadressen:
webmaster@pgb.nl en cc. H.vanderKnijff@pgb.nl

 

Per Saldo zorgt er dan voor dat de mailboxen van de Tweede Kamerleden vollopen en dit zal zeker invloed kan hebben op het overleg van maandag 10 juni a.s..

 

Dank voor uw medewerking en we houden met elkaar de druk erop, ook na 10 juni!

 

Vriendelijke groet,
Federatie Landbouw en Zorg


Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.