nummer 7 - 9 november 2005Verslag Studiedagreizen 2005
Folder agrarisch leer-werkbedrijf
Website www.landbouwzorg.nl
Verslag Studiedagreizen 2005
Afgelopen september en oktober zijn er vier studiedagreizen georganiseerd door het Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg. Deze dagen waren met name georganiseerd voor medewerkers en management van gemeenten. Met het oog op de mogelijke invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wilde het steunpunt hen informeren over de vele mogelijkheden van Landbouw en Zorg. Maar ook reintegratiebedrijven en zorginstellingen waren welkom. In totaal hebben 125 mensen deelgenomen aan de vier reizen.

De reacties na afloop waren zeer positief. Van meerdere gemeenten kwam het geluid om iets te doen met reintegratie of sociale activering. Ook werden er diverse contacten onderling gelegd om concrete plannen te maken. Nagenoeg iedereen was aan het einde van de dag overtuigd van de vele mogelijkheden die de combinatie Landbouw en Zorg te bieden heeft!

Folder agrarisch leer-werkbedrijf
Het steunpunt heeft in samenwerking met JongActief twee folders ontwikkeld over het agrarisch leer-werkbedrijf. Steeds meer zorgboerderijen houden zich bezig met leren werken en werkend leren. Het steunpunt haakt hierop in en geeft in de twee folders informatie over wat een leer-werkbedrijf inhoudt.

De ene folder is geschreven voor belanghebbenden, zoals een UWV, een Agrarisch OpleidingsCentrum of een school. De andere folder is gericht op potentiele deelnemers, zoals vroegtijdig schoolverlaters en langdurig werklozen. In beide folders is informatie te vinden over o.a. de betekenis van een dergelijk bedrijf en de financiering.

Website www.landbouwzorg.nl
Het steunpunt wil organisaties, verenigingen en stichtingen de mogelijkheid bieden om zich te presenteren op onze website. Op die manier willen we proberen voor zowel de zorgzoeker, de zorgboer als de hulpverlener een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen per provincie waar ze terecht kunnen met hun vragen.

Als u ook graag op onze website een vermelding wilt hebben, kunt u contact opnemen met Mary.
Maatregelen rondom vogelgriep
In Europa zijn de laatste tijd een aantal gevallen van vogelgriep gesignaleerd. Er zijn daarom aanvullende maatregelen getroffen door het ministerie van LNV. Minister Veerman verplicht hobbydierhouders in de hoogrisicogebieden hun pluimvee af te schermen. Verder heeft Veerman besloten aanvullende nationale maatregelen te treffen om insleep van vogelgriep te voorkomen.

Het steunpunt volgt alle ontwikkelingen op de voet. Op onze website wordt u geinformeerd over de stand van zaken.

Een ploeg van goud
Het boek Een ploeg van goud met ervaringsverhalen rondom de zorgboerderij ligt nu in de boekhandel! U kunt dit mooie verzamelwerk ook bestellen rechtstreeks bij Uitgeverij Roodbont.

Colofon
Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
Telefoon: 0342 450364
Fax: 0342 450188
E-mail: steunpunt@landbouwzorg.nl
Internet:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nlWilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan hieronder aan: