Zorgboerderij Berne Wille, Tzum
Zorgboerderij Berne Wille, Tzum
Zorgboerderij Balstien, Bontebok
Zorgboerderij Balstien, Bontebok
De Grote Tor, Engwierum
Zorgboerderij  Lyts Botniahiem te Damwoude, Damwoude

Landbouw & Zorg in Friesland

Provincie Friesland
 
Hier vindt u de organisaties die voor u van belang kunnen zijn voor meer informatie in uw regio op het gebied van Landbouw en Zorg.
 
Wanneer u als vereniging/organisatie interesse heeft om tegen vergoeding een pagina van deze site te vullen neem dan contact op met federatie@landbouwzorg.nl

BEZINN

 

De Vereniging Zorgboeren Fryslân is per 1 januari 2012 opgegaan in de nieuwe vereniging BEZINN (Boer En Zorg In Noord Nederland) en heeft als doel:

  • het bekend maken van de goede zorgmogelijkheden op zorgboerderijen
  • het bevorderen van hoge kwaliteit van zorg
  • het realiseren van een bedrijfseconomische gezonde bedrijfstak voor zorgboeren
  • het houden van bijeenkomsten voor zorgboeren en het geven van voorlichting.

 

Heeft u vragen, de vereniging is te bereiken via 06 50661867 of  vereniging@bezinn.nl  . 

Neem gerust een kijkje op onze site www.bezinn.nl 

BEZINN »  

LTO Noord

LTO Noord behartigt de belangen van zorgboeren en levert een bijdrage aan de ontwikkelingen van de sector Landbouw en Zorg. Zie hiervoor onze website.


Bel of mail voor meer informatie:
Informatiecentrum LTO Noord

T 088 888 66 44

E info@ltonoord.nl

LTO Noord »