Zorgboerderij Berne Wille, Tzum
Zorgboerderij Berne Wille, Tzum
Zorgboerderij Balstien, Bontebok
Zorgboerderij Balstien, Bontebok
De Grote Tor, Engwierum
Zorgboerderij  Lyts Botniahiem te Damwoude, Damwoude

Landbouw & Zorg in Friesland

Provincie Friesland
 
Hier vindt u de organisaties die voor u van belang kunnen zijn voor meer informatie in uw regio op het gebied van Landbouw en Zorg.
 
Wanneer u als vereniging/organisatie interesse heeft om tegen vergoeding een pagina van deze site te vullen neem dan contact op met federatie@landbouwzorg.nl

BEZINN

 

De Vereniging Zorgboeren Fryslân is per 1 januari 2012 opgegaan in de nieuwe vereniging BEZINN (Boer En Zorg In Noord Nederland) en heeft als doel:

  • het bekend maken van de goede zorgmogelijkheden op zorgboerderijen
  • het bevorderen van hoge kwaliteit van zorg
  • het realiseren van een bedrijfseconomische gezonde bedrijfstak voor zorgboeren
  • het houden van bijeenkomsten voor zorgboeren en het geven van voorlichting.

 

Heeft u vragen, de vereniging is te bereiken via 06 50661867 of  vereniging@bezinn.nl  . 

Neem gerust een kijkje op onze site www.bezinn.nl 

BEZINN »  

Projecten LTO Noord

Projecten LTO Noord levert middels projecten een bijdrage aan de ontwikkelingen van de sector Landbouw en Zorg. Zie hiervoor onze website. 

 

Bel of mail voor meer informatie:

 

Projecten LTO Noord

Contact: Marieke van Leeuwen

T 088 888 66 77

E info@projectenltonoord.nl

Projecten LTO Noord »