Boerderij 't Grievink, Aalten
Zorg-erf D'n Aoverstep, Neede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Urtica de Vijfsprong, Vorden
Biologische zorgtuinderij 'De Bundertjes', Helmond
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide

Landbouw & Zorg in Gelderland

Provincie Gelderland

Hier vindt u de organisaties die voor u van belang kunnen zijn voor meer informatie in uw regio op het gebied van Landbouw en Zorg.
 
Wanneer u als vereniging/organisatie interesse heeft om tegen vergoeding een pagina van deze site te vullen neem dan contact op met federatie@landbouwzorg.nl

In Gelderland gaan de ontwikkelingen op het gebied van Landbouw en Zorg door. Onlangs is het project 'Boeren met Zorg' van start gegaan, waarin de opzet van een professioneel en duurzaam netwerk voor landbouw en zorg in Gelderland het doel is. In de verschillende regio's worden workshops georganiseerd waarin samenwerking centraal staat en er worden 2 cursussen kwaliteitsverbetering gegeven. Zorgboeren uit de Gelderse Vallei en de Veluwe hebben zich verenigd in de vereniging BEZIG. Daarnaast is er een werkgroep Landbouw en Zorg van de vereniging Veluwe IJsselzoom in die regio actief. Deze laatste richt zich specifiek op regionale activiteiten en werkt samen met BEZIG.
In de Achterhoek zijn er studiegroepen actief en werken dez orgboeren samen in de vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland.
Op het gebied van Jeugdzorg wordt, in navolging van andere provicies, gekeken naar mogelijkheden op zorgboerderijen. Hierover zijn gesprekken met de provincie gaande. Inmiddels is er ook een projectvoorstel ingediend voor de Achterhoek, waarbij de cliŰnt met een psychiatrische hulpvraag centraal staat en waarbij samengewerkt wordt met stichting RADAR. Kortom: in Gelderland bruist het van de activiteiten op het gebied van Landbouw en Zorg. Hierbij wordt samengewerkt door LTO Noord ( projecten en advies) en Bureau Land-schap. Spectrum richt zich m.n. op (jeugd)zorg.

Vereniging Zorgboeren Rivierengebied

Voor informatie over deze vereniging, waarvan ongeveer 30  zorgboeren uit Zuid-Gelderland (tussen de grote rivieren) lid zijn, kunt u per e-mail contact opnemen: info@zorgboerenrivierengebied.nl.

Vereniging Zorgboeren Rivierengebied »  

St. Samenwerkende Zorgboeren Zuid

SZZ is de overkoepelende organisatie van zo'n 100 zorgboerderijen in Zuid Nederland en ondersteunt haar leden op onderstaande gebieden:

  • Zorginkoop & contractbeheer voor de Wlz, Wmo en de Jeugdwet
  • Zorgadministratie & verantwoording
  • Deskundigheidsbevordering voor de aangesloten leden
  • Innovatie en ontwikkeling van nieuwe arrangementen
  • Belangenbehartiging, samenwerking en netwerken op regionaal niveau

De leden voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de zorg en worden als zodanig ook erkend. Het aanbod is afgestemd op de behoefte in de markt en sluit scherp aan bij uw individuele zorgvraag. SZZ is een sterke marktpartner voor gemeenten, zorgkantoren en andere zorgaanbieders.

Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland

Voor meer informatie over de Vereniging van Zorgboeren in Oost-Gelderland kunt u terecht op de website www.zorgboerenoostgelderland.nl of bel of mail naar het secretariaat

p/a Olden Goorweg 8a
7108AE Winterswijk-Woold
tel. 0543-534069
E-mail: info@zorgboerenoostgelderland.nl

Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland »  

BEZIG

BEZIG is een passende naam voor de organisatie van de Boeren En Zorg In Gelderland. Circa 60 (zorg)boeren hebben zich in een vereniging georganiseerd.

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar tal van onderwerpen de revue passeren.

Waar mogelijk wordt samengewerkt op verschillende terreinen. Ook worden er (waar nodig en indien er behoefte aan is) opleidingen georganiseerd.

Tijdens de ledenvergaderingen, maar ook daarbuiten, is er ruimte voor het delen van kennis en informatie.

Uiteraard is er veel aandacht voor kwaliteit en het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien'.

Voor meer informatie stuur een mail naar info@zorgboerenbezig.nl .

BEZIG »  

LTO Noord

LTO Noord behartigt de belangen van zorgboeren en levert een bijdrage aan de ontwikkelingen van de sector Landbouw en Zorg. Zie hiervoor onze website.


Bel of mail voor meer informatie:
Informatiecentrum LTO Noord

T 088 888 66 44

E info@ltonoord.nl

LTO Noord »  

Co÷peratie Boer en Zorg

Co÷peratie Boer en Zorg b.a. is een co÷peratie van gekwalificeerde zorgboerderijen en werkzaam in Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland. Onze leden hebben zich verenigd om de zorginkoop te organiseren, het declaratieproces uit te besteden en om kennis en ervaring uit te wisselen. De co÷peratie onderhoudt voor de leden de contacten met financiers. Ook wil de co÷peratie voor de leden een platform zijn voor scholing, kwaliteitsbevordering, advies en ondersteuning. De co÷peratie en de leden zetten in op de volgende kernwaarden: cliŰntgedrevenheid, eigenheid, kwaliteit en zichtbaarheid. Bent u ge´nteresseerd in een lidmaatschap? Neem contact met ons op.

Co÷peratie Boer en Zorg »