Miklath, Enter
'De Doornhof', Rockanje
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij Berne Wille, Tzum
Stichting Zorgboerderij de Mare, Westervelde
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Handboek Landbouw & Zorg >> Wonen voor ouderen        

Wonen voor ouderen

Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen

Het initiatief voor een landelijke Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen (WSB) komt voort uit veranderingen op het platteland die momenteel gaande zijn. Deze veranderingen leveren kansen op, maar ook bedreigingen. Kansen liggen er onder meer voor ouderenhuisvesting en dan met name voor senioren die een sterke band hebben met het platteland. De Stichting WSB ondersteunt dat. De doelstelling van de Stichting WSB bestaat uit zeven subdoelen waarvan de eerste de belangrijkste is.
 
1. In kaart brengen van de wens onder senioren te wonen in een appartement op een boerderij;
2. Bevorderen van het gebruik van vrijkomende boerderijen voor het bewonen door senioren;
3. Bevorderen van het gebruik van het Woonkeur-label bij de verbouw van boerderijen tot seniorenappartementen;
4. Voorlichting geven aan senioren die op zoek zijn naar een appartement op een boerderij;
5. Bevorderen van transparantie van de markt van seniorenappartementen op boerderijen;
6. Promoten van het persoonsgebonden budget;
7. Bevorderen van het behoud van boerderijen als beeldbepalende cultuurelementen op het platteland.
 
De stichting WSB richt zich vooral op de huisvesting van vitale senioren vanaf 50 jaar.
Er zijn daarnaast plannen samen met de Nederlandse Federatie Gemeenschappelijk Wonen  een apart project op te zetten over gemeenschappelijk wonen met zorg. Dat kan gaan om projecten kleinschalige woonboerderijen voor dementerenden, maar ook om woonboerderijen voor lichamelijk/verstandelijk gehandicapten.
 
Voor meer informatie:
Stichting WSB, info@stichtingwsb.nl, www.stichtingwsb.nl
Boerderij en Advies, info@boerderijenadvies.nl, www.boerderijenadvies.nl.

Stichting Welzijn Ouderen

De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) is bij uitstek de partner voor levering van de welzijnscomponent in de zorgboerderij. Welzijn Ouderen erbij betrekken (als die organisatie al niet zelf (mede) initiatiefnemer is), is dus heel logisch. Hoewel lang niet elke SWO ervaring zal hebben met zorgboerderijen, is het meestal wel een goede verbindingsbrug tussen ouderen en overheid. De SWO heeft een goed zicht op de sociale kaart met betrekking tot ouderen en heeft zich gespecialiseerd in het bijeenbrengen en –houden van verschillende gesprekspartners in ontwikkelingsprocessen.
 
Meer informatie:
Voor de plaatselijke SWO kunt u terecht bij uw gemeente.

Dit is een tekst uit het handboek Landbouw & Zorg, dat u hier kunt bestellen.