Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Donkhorst, Haghorst
Scorlewald, Schoorl
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide

Deelname Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen bestaat uit drie stappen.
 
Voor deelname aan het kwaliteitssysteem moet de zorgboer aangesloten zijn bij een van de leden (regionale samenwerkingsverbanden) van de Federatie Landbouw en Zorg. De hieronder genoemde documenten zijn alleen beschikbaar voor deze 'aangesloten' zorgboeren door in te loggen op www.zorgboeren.nl (kies inloggen) en dan vervolgens te kiezen voor [documenten en producten] en dan [documenten].

 
Stap 1: Aanvragen
De werkmap met bijlage en voorbeelden evenals het format voor het jaarverslag met bijlage kan door de aangesloten zorgboeren worden gedownload op www.zorgboeren.nl
 
Stap 2: Evaluatie
De zorgboer of -boerin vult zelf, al of niet met hulp van een adviseur of studieclub, zijn kwaliteitssysteem in. De voorwaarden waaraan hij of zij moet voldoen om geregistreerd te worden, zijn vastgelegd in het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen (zie voor nadere uitleg de bijlage bij de werkmap). Blijkt uit de evaluatie dat alle voorwaarden op papier aantoonbaar geregeld zijn, dan volgt officiŽle registratie dat een positieve evaluatie is afgerond.  In januari, direct volgend op de registratie van de positieve evaluatie, stuurt de zorgboer een jaarverslag naar Federatie Landbouw en Zorg. Het kwaliteitsjaarverslag doet verslag over het afgelopen kalenderjaar. In dit verslag moet worden beschreven wat er in de bedrijfsvoering is veranderd en welke verbeterpunten zijn uitgevoerd (zie voor nadere uitleg de bijlage jaarverslag). Op dit moment bent u nog niet in het bezit van het keurmerk dit volgt na stap 3.
 
Stap 3: Kwaliteitsskeurmerk
Na ťťn jaar, na de registartie van de positieve evaluatie, zal de zorgboer of -boerin via Federatie Landbouw en Zorg een onafhankelijk beoordelaar uitnodigen. Deze bezoekt het bedrijf en toetst of het kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij een positief resultaat wordt het keurmerk verleend. Deze toetsing, de audit, dient vervolgens eens in de drie jaar uitgevoerd te worden.
Iedereen die geregistreerd wil blijven, stuurt jaarlijks, in januari, een jaarverslag naar Federatie Landbouw en Zorg. In dit verslag moet worden beschreven wat er in de bedrijfsvoering is veranderd en welke verbeterpunten zijn uitgevoerd (zie voor nadere uitleg de bijlage jaarverslag).