Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Ruimzicht, Scherpenzeel
Wijnen perkplanten/zorgtuinderij, Someren
Werkprojekt 'De Korenmaat', Arnhem

Landelijke Klachtenregeling Landbouw en Zorg

Elke zorgboerderij in Nederland is verplicht een klachtenregeling te hebben. Door de veranderingen in de zorg zoals de overgang van AWBZ naar WLZ en WMO, de Jeugdwet, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die de afgelopen jaren zijn ingevoerd heeft de Federatie Landbouw en Zorg zijn Landelijke klachtenregeling daarop aangepast.

Bij deze aanpassing is er bewust voor gekozen om één Landelijke Klachtenregeling op te stellen die voor alle deelnemers op de, bij de Federatie Landbouw en Zorg, aangesloten zorgboerderijen van kracht is. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de ene en de andere deelnemer. Iedere deelnemer heeft op dit punt gelijke rechten en kan van alle mogelijkheden in de Landelijke Klachtenregeling gebruik maken.

Naast de vaste onderdelen van de Landelijke klachtenregeling kan een zorgboerderij andere mogelijkheden aan de regeling voor zijn zorgboerderij toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer er wordt samengewerkt met een andere zorginstelling met een eigen klachtenregeling dan kan die klachtenregeling als extra mogelijkheid worden toegevoegd.

De Landelijke Klachtenregeling bevat o.a. de inzet van een klachtenfunctionaris ter ondersteuning van de deelnemer, de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg en de erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg.
 
Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg
De Federatie Landbouw en Zorg kent sinds 2006 een onafhankelijk Landelijke Klachtencommissie, waarbij elke bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboer verplicht is aangesloten.

Deze onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie biedt deelnemers van de zorgboerderij de mogelijkheid om hun klacht te melden bij deze commissie. De Landelijke Klachtencommissie gaat op het moment dat de klacht door hen ontvankelijk wordt verklaard het proces van hoor en wederhoor starten.
De Klachtencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de landbouw c.a..
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/ 

Erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg
De Federatie Landbouw en Zorg heeft een Geschillencommissie Landbouw en Zorg ingesteld, die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), waarbij elke bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboer verplicht is aangesloten.
De Geschillencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de landbouw c.a..
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

Verder lezen

 
Hoe werkt het?
 
Hoe meldt u zich aan?
 
Licht uw deelnemers in

Klachtenreglement