Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Zorgboerderij 'De Piet', Enter
Zorgboerderij Welgelegen, Staphorst
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
'Klinkboerderij' 's Heeren Loo Midden-Nederland, Ermelo

Hoe werkt het?

Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg
De Landelijke Klachtencommissie behandelt klachten van alle doelgroepen die aanwezig kunnen zijn op een zorgboerderij. Deze commissie is onafhankelijk en ondergebracht bij stichting Geschillen in de Landbouw c.a. Dat houdt in dat de Federatie Landbouw en Zorg inhoudelijk niet betrokken is. Alle bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboeren zijn verplicht hieraan deel te nemen.

De Federatie Landbouw en Zorg heeft een Klachtencommissie samengesteld uit leden die expertise hebben op het gebied van landbouw, zorg en/of jurisdictie. De Klachtencommissie bestaat uit:
De heer Prof. Mr. D.W. Bruil (voorzitter)
Mevrouw J. Rigter (lid)
De heer mr. A. van der Horst (lid)
De heer drs. K. Portengen (lid)
De heer P. Smaling (lid)
De heer mr. H. Walda (lid)

Deze Klachtencommissie gaat onderzoeken of klachten van deelnemers gegrond zijn. Soms worden hier ook adviseurs voor ingeschakeld. De Klachtencommissie verbindt daar, indien nodig, één of meerdere adviezen aan voor de zorgboerderij, de medewerkers van de zorgboerderij en/of de deelnemers, om zo de klacht op te lossen.
De Klachtencommissie heeft een klachtenreglement

Erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg
De Geschillencommissie is eind 2016 opgericht en op 2 november 2017 door het CIBG erkent als als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 
De Geschillencommissie Landbouw en Zorg behandelt geschillen tussen cliënten en/of hun vertegenwoordigers met zorgboeren. De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie.
De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen, bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.
De geschillencommissie Landbouw en Zorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.
Voordat de Geschillencommissie Landbouw en Zorg uw geschil in behandeling kan nemen moet u eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van uw geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken ontvangt u bericht van de geschillencommissie. De commissie beslist dan wie gelijk heeft in het geschil.
De Geschillencommissie heeft een Reglement Geschillen in de Landbouwzorg.
 
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. verzorgt de Geschillencommissie Landbouw en Zorg en de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.
Voor meer informatie over Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. zie: https://www.iar.nl/geschillen/stichting-geschillen-landbouw-c-a/
   
Verder lezen: doel, procedure en verplichtingen »