Arbo risico-inventarisatie

ARBO risico-inventarisatie voor zorgboerderijen erkend!

Iedere ondernemer met werknemers is volgens de Arbo-wet verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren, kortweg RI&E genoemd. RI&E is daarnaast een verplicht onderdeel voor zorgboeren die met het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aan de slag gaan. Zorgboeren kunnen hun RI&E zelf uitvoeren. Door werkgevers- en werknemerspartijen, verenigd in Stigas, is de RI&E voor zorgboerderijen goedgekeurd en erkend. Door deze erkenning  is wettelijk een lichte schriftelijke toetsing voldoende voor de kleinere zorgboerderijen. 

Hoe voert u de RI&E uit?

Niet in elke situatie wordt een erkende Arbodienst ingeschakeld. Soms volstaat een toetsing door een Arbo-deskundige. Bij de aanwezigheid van 25 of minder deelnemers en begeleiders gemiddeld per week, is een schriftelijke toetsing door een Arbo-deskundige voldoende. Wanneer er per week gemiddeld meer dan 25 personen betrokken zijn, moet een Arbodienst de RI&E en Plan van Aanpak beoordelen door middel van een bedrijfsbezoek. Federatie Landbouw en Zorg kan u eventueel verwijzen naar een Arbo-deskundige om uw RI&E te laten toetsen.
Wanneer u lid bent van de LTO komt u in aanmerking voor korting bij het inschakelen van Arbodienst Commit van Stigas.

Waar kunt u de RI&E invullen?

Er is een digitale RI&E beschikbaar die u online kunt gebruiken. Dit kunt u hier doen.
Voor de overige agrarische activiteiten adviseren wij de daarvoor bestemde RI&E te gebruiken (naast die voor uw zorgactiviteiten) op de site van Stigas; klik hier om deze te openen. 

Leer zelf een RI&E en een Plan van Aanpak maken

In de workshop RI&E krijgt u gedurende drie avonden of middagen veel informatie over uw bedrijfsveiligheid. Met u medecursisten maakt u daarnaast uw eigen RI&E. U leert risico’s inschatten. Ook krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop van de workshop heeft u uw RI&E gereed en kennis om deze de aankomende jaren actueel te houden. Klik hier voor een overzicht van cursussen.