Agrarisch Cultuurgoed, Voorst
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum
De Cinquant, Haps
Biologische Natuurboerderij 'Aan de Dijk', Beuningen
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp

Taskforce Multifunctionele Landbouw

Op het platteland bruisen tal van nieuwe activiteiten. De Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft hierbij een belangrijke positie. Maar wat houdt Multifunctionele Landbouw (MFL) nu eigenlijk in? MFL staat voor agrarische ondernemingen die naast hun veehouderij, akkerbouw-, of tuinbouwbedrijf één of meerdere activiteiten uitoefenen. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf, zoals  zorg en educatie, maar ook recreatie en streekproducten. Met deze activiteiten beantwoorden ondernemers de maatschappelijke vraag die afgelopen jaren is ontstaan.

Veelzijdig en ondernemend platteland

In april 2006 is via een motie van de Tweede Kamer het initiatief genomen om te komen tot een Taskforce Multifunctionele Landbouw. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Taskforce ingesteld in samenwerking met de sector en maatschappelijke organisaties. Het doel is een opbouwende samenwerking en een gezamenlijke uitwerking van de manier waarop landbouw in de komende jaren gestimuleerd kan worden. De missie luidt: het stimuleren van de verdere ontwikkeling van de Multifunctionele Landbouw als motor van een veelzijdig en ondernemend platteland.

Doelstellingen

De Taskforce verbindt diverse partijen, zowel private als publieke partijen. Samen met multifunctionele landbouwbedrijven en gebieds- en ketenpartijen wil de Taskforce de volgende doelen realiseren:
 
  • Inspelen op de vraag vanuit de markt;
  • Ruimte bieden aan ondernemers die bijdragen aan een veelzijdig platteland;
  • Versterking van het ondernemerschap;
  • Meer en beter toegankelijke kennis.
 
De Taskforce wil bovenstaande doelstellingen bereiken door het ondersteunen van ontwikkelingspilots. De Taskforce werkt hiervoor nauw samen met kennisinstellingen en relevante kennisnetwerken. Daarnaast zal de Taskforce aandacht besteden aan mogelijke innovaties in wet- en regelgeving en de ontwikkeling van ondernemerschap.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Multifunctionele Landbouw, surf naar de website www.multifunctionelelandbouw.nl.
 
Bron: www.minlnv.nl