Reglement Geschillencommissie Landbouw en Zorg

 
 
Voor de Geschillencommissie Landbouw en Zorg is een reglement vastgesteld. Via de onderstaande link kunt u het geschillenreglement downloaden.
 
Reglement Erkende Geschillencommissie
 
De Geschillencommissie is ondergebracht bij Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. 
Voor meer informatie zie: https://www.iar.nl/geschillen/stichting-geschillen-landbouw-c-a/
 
De Geschillencommissie is erkent door CIBG en opgenomen in het overzicht met de door de minister van VWS erkende geschilleninstanties in de zorg.
zie: https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties