Zorgproject 'de Wilgenhoek', Rockanje
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Wijnen perkplanten/zorgtuinderij, Someren
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Boerderijproject de Klompenhoeve, Egmond a/d Hoef
Zorgboerderij Moai Seldsum, Oenkerk

Zorg

ALLE DOELGROEPEN

Mantelzorg
Op de site van Mantelzorg vindt u informatie over o.a. mantelzorg, hulp, vrije tijd en financiŽn.

MEE
De Sociaal Pedagogische Diensten (SPD-en) gaan verder als MEE organisaties. Waar de SPD-en zich richtten op mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een chronische ziekte, richten de MEE organisaties zich ook op anderen die beperkingen ervaren in hun leven, zoals mensen met een gehoorbeperking, een visuele beperking of autisme.

PatiŽntenorganisaties
Hier kunt u de patiŽntenorganisaties per doelgroep zoeken.

KINDEROPVANG

Verenigde Agrarische Kinderopvang
Om agrariŽrs te ondersteunen bij het starten en exploiteren van kinderopvang is de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) opgericht. AgrariŽrs kunnen zich aansluiten bij de VAK.

JEUGDZORG

Jij + Jij
Jij + Jij wil zo veel mogelijk kinderen en jongeren aandacht en ondersteuning bieden.

OVERIG

Ministerie van VWS
De site van het Ministerie van VWS voor al uw vragen over ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Professionaliteit in Welzijn
www.professionalisereninwelzijn.nl biedt met name een overzicht van lopende trajecten op het gebied van professionalisering. Zowel werkgevers als beroepskrachten in welzijn en maatschappelijke dienstverlening kunnen op de site terecht voor informatie. Het doel van de site is werkgevers en beroepskrachten een overzicht bieden in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van professionaliseren. De site geeft antwoord op vragen als: Hoe zorgt u ervoor dat beroepskrachten goed kunnen (blijven) inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied? Hoe kunt u zichzelf als professional verder versterken met de ervaringen van anderen? Wat is de relatie tussen professionalisering en de situatie op de arbeidsmarkt?

Sting: beroepsvereniging van de zorg
Sting zet zich in voor de belangen van 200.000 verzorgenden en helpenden in de thuiszorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg en intramurale ouderenzorg. Sting richt zich op de inhoud van het beroep verzorging.

Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut doet sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, waaronder: gehandicaptenzorg, het cliŽntenperspectief in de gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, arbeidsongeschiktheid, wijkbeheer, informele zorg, activerend welzijnswerk en bestuurlijke vernieuwing. Site bevat vooral beschrijving van onderzoeksresultaten en publicaties.

Zorgatlas
De Nationale Atlas Volksgezondheid brengt de Nederlandse volksgezondheid en zorg letterlijk in kaart. De Atlas toont u de geografische spreiding van allerlei aspecten omtrent gezondheid, factoren die de gezondheid beinvloeden, zorg en preventie.

Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland is de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars. Bij ZN zijn alle ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars in Nederland aangesloten. Site bevat o.a. adressen en internetsites van alle ziekenfondsen en particuliere zorgverzekeraars in Nederland.

SOCIALE ACTIVERING

CWI
Met ingang van 1 januari 2002 is het CWI de publieke dienstverlener die informeert en adviseert over alles rond werk en inkomen, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengt en, in het bijzonder, werkloze werkzoekenden persoonlijk stimuleert, activeert en ondersteunt bij het vinden van (inkomen uit) werk.

UWV
Met ingang van 1 januari 2002 zijn alle uitvoeringsinstellingen (Gak, Cadans, Guo, Sfb en Uszo) en hun opdrachtgevers (Lisv) UWV geworden. UWV staat voor Uitvoering WerknemersVerzekeringen. UWV ondersteunt werkgevers en werknemers om (weer) deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.

MENSEN MET EEN PSYCHISCHE HULPVRAAG

Informentaal
Links naar onder andere GGZ instellingen.

RIAGG
Het RIAGG is een Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Deze link verwijst u door naar adressen bij u in de regio.

Trimbosinstituut
Het Trimbosinstituut is een onafhankelijk, landelijk kennisinstituut voor psychische problemen en verslaving. Het wil de geestelijke gezondheid van mensen bevorderen. Het instituut is tegelijk een kennisinstituut en een verlener van diensten.

OUDEREN

Stichting WSB
Stichting wonen voor senioren op boerderijen.

MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE OF VERSTANDELIJKE BEPERKING

Boerderijenadvies
Op deze site is informatie te vinden over woonzorgboerderijen voor gehandicapten.

Federatie van Ouderverenigingen
Vijf verenigingen vormen de Federatie van Ouderverenigingen. Samen werken zij aan een goed bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gehandicaptenraad
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is een koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad.

Steffi
Voor met name zorgvragers met een verstandelijke beperking legt Steffi op een eenvoudige en leuke manier uit hoe AWBZ-zorg geregeld kan worden.
Steffi wordt beheerd door Stichting ZetNet (een platform voor iedereen die zich betrokken voelt bij mensen met een verstandelijke beperking).

Stichting VraagRaak
Stichting VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers zo goed mogelijk hun stem laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.

Zetnet
Platform voor informatie en discussie over de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

Zetweb
Zetweb is een interactieve informatie en ontmoetingsplaats voor ieder die betrokken is bij de mensen met een verstandelijke beperking.

BURNOUT

Van Burnout naar Burnin
Dit is een onafhankelijk kennis-, informatie- en communicatieplatform Burnout, voor (ex)burnoutpatiŽnten en daarnaast interessant voor managers, P&O ers, Arbodiensten en overige geinteresseerden.

ZORGVERNIEUWING

Centrum Indicatiestelling Zorg
Vanaf 1 januari 2005 wordt het CIZ verantwoordelijk voor de gehele indicatiestelling voor zorg die betaald wordt uit de AWBZ. Op deze site leest u meer over het CIZ.

Nietafwachten
Deze site is de ontmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft met de vernieuwingen in de gehandicaptenzorg. Meer zeggenschap over de eigen zorg bijvoorbeeld, of de wachtlijstaanpak.

Opkopzorg
Opkopzorg is een ontmoetingsplein voor vernieuwers en koplopers in de zorg. Uiteindelijk doel is om de omslag van aanbod- naar vraaggestuurde zorg snel te realiseren.

Vilans
Vilans is hťt onafhankelijke landelijke kenniscentrum op het gebied van de langdurende zorg. Wij verbeteren de kwaliteit van leven en participatie voor mensen die langdurig zorg nodig hebben, door werkers en organisaties toe te rusten met praktisch toepasbare kennis.

INFORMATIE PGB

Info PGB door Per Saldo
Informatie over het PGB door Per Saldo. Belangenvereniging van en voor mensen met een persoongebonden budget.

Info PGB door Servicecentrum Sociale Verzekeringsbank
Informatie over het PGB van de Sociale Verzekeringsbank, uitvoerder van persoonsgebonden financiŽle regelingen van de overheid.

Info PGB door Zorginstituut Nederland
Informatie over het PGB door het Zorginstituut Nederland

Zorgmatch
Vraag en aanbod bij PGB's.

MEER LINKS

Leefwijzer
Leefwijzer is opgezet om u de weg te wijzen naar interessante sites op internet. U vindt op Leefwijzer informatie over allerlei onderwerpen rond het leven met een chronische aandoening en/of handicap.

Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) heeft twee kerntaken: subsidies verstrekken aan wetenschappelijk onderzoek en projecten in de geestelijke gezondheidszorg en voorlichting geven over psychische problemen. De site bevat naast praktische informatie ook handige links naar organisaties en informatie over specifieke aandoeningen.

Zoekzorg.nl
Zoekmachine voor de Nederlandse Gezondheidszorg.

zorgcentrum.pagina.nl
Via deze pagina heeft u de keus om door te linken naar interessante sites van de zorgsector.

Zorgportaal
Stichting Care Net Holland richt zich primair op het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen groepen en individuele zorgverleners. Hiertoe heeft de stichting het Nationale ZorgPortaal ontwikkeld dat gebruik maakt van internet. In de toekomst moet het Nationale ZorgPortaal verder uitgroeien tot het digitale communicatie- en informatiepunt voor zorgverleners.