Dagactiviteitenboerderij 'Hoogkamer', Koudekerk a/d Rijn
Boerderijproject de Klompenhoeve, Egmond a/d Hoef
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Zorgboerderij 'De Naoberhoeve', Echten
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Boerderij Gouda, Gouda

AWBZ

De verzekering van de AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekert bepaalde ziektekosten. De verzekering geeft iedere Nederlandse ingezetene recht op verschillende vormen van hulp, zoals bijvoorbeeld behandeling, verzorging, dagbesteding of verblijf. De AWBZ is er onder andere voor mensen die langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, oudere mensen en personen met een psychische hulpvraag.

Bronnen vanuit de AWBZ

Wanneer sprake is van het verlenen van zorg en/of ondersteuning op zorgboerderijen kan daar een vergoeding tegenover staan. Bronnen vanuit de AWBZ zijn dan de meest relevante vorm van financiering. Mensen die in aanmerking willen komen voor AWBZ-zorg moeten hiervoor eerst worden geīndiceerd. Dit betekent dat eerst moet worden vastgesteld of iemand zorg nodig heeft en zo ja, hoeveel. Als de client zijn indicatie op zak heeft kan hij zelf kiezen hoe hij de zorg wil regelen. Als hij de geindiceerde zorg (of een deel hiervan) wil ontvangen op een zorgboerderij, dan kan dit op twee manieren worden geregeld:
  1. Via een persoonsgebonden budget
  2. Via een AWBZ-toegelaten instelling (zorg in natura)
 
De structuur van de zorg is er nog steeds op gericht dat verreweg de meeste gelden verstrekt worden aan AWBZ erkende instellingen. De meeste zorgboerderijen hebben nog geen AWBZ erkenning of een toelating tot de AWBZ. Sinds 1 april 2003 is het voor zorgboerderijen mogelijk om een AWBZ toelating te krijgen. Hebben de zorgboerderijen geen toelating tot de AWBZ, dan kan men hiervoor samenwerken met een zorginstelling. Deze instellingen moeten bereid gevonden worden om een deel van de hun toegewezen middelen door te sluizen naar een zorgboerderij. Dit loopt nog niet altijd even goed.
 
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is ook afkomstig vanuit de AWBZ. Met een PGB krijgt de zorgvrager een budget toegewezen waarover hijzelf de beschikking heeft en waarmee hij onder andere begeleiding of ondersteuning kan inkopen bij een zelfgekozen instantie of persoon (bijvoorbeeld bij een zorgboerderij). Deze persoon of instantie hoeft geen AWBZ erkenning of -toelating te hebben.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Op dit moment zijn er plannen om de AWBZ over te laten gaan in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).