Biologische zorgtuinderij 'De Bundertjes', Helmond
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Stichting De Boerderij, Emmeloord
De Viermarken, Enschede
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Wilhelminahoeve, Wanroij

Regelingen voor arbeids(re)´ntegratie

Financiering in het kader van arbeidsre´ntegratie

Voor mensen die op een zorgboerderij vaardigheden willen trainen waarmee ze in de toekomst een baan kunnen zoeken op de reguliere arbeidsmarkt, zijn er financieringsmogelijkheden onder de noemer arbeidstoeleiding of reintegratie. Ze kunnen gebruik maken van verschillende vormen, passend bij de reden waarom ze nog niet in dienst kunnen treden bij een werkgever. Veelal liggen de mogelijkheden in een gesubsidieerde betaalde baan in het bedrijfsleven. Beide partijen hebben voordeel bij deze regelingen: de werknemer heeft een baan en de werkgever kan gebruik maken van interessante financiele regelingen.
 
In het handboek leest u verder over de mogelijkheden van financiering in het kader van arbeidsintegratie.