De Viermarken, Enschede
Stichting Elivagar, Roggel en Neer
Zorgboerderij Beversoord, Strijensas
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Scorlewald, Schoorl
De drie Linden, Vrouwenpolder

Nederlands

Boek Europees netwerk 'Farming for Health'

In verschillende landen in Europa en de VS vinden landbouw- en zorgactiviteiten plaats. Mensen uit diverse Europese landen en de VS die werkzaam zijn op dit brede gebied van ĎFarming for Healthí hebben hun bevindingen gepubliceerd in een boek: ĎFarming for Health. Green-Care Farming Across Europe and the United States of Americaí, edited by Jan Hassink and Majken van Dijk. Het boek is geschreven voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen die werkzaam zijn op het gebied van landschapsontwikkeling, tuintherapie, animal-assisted therapy, landbouw en zorg. Dit boek is het eerste product van de Europese netwerk ĎFarming for Healthí.  
Deze publicatie is te downloaden vanaf website www.wur.nl/frontis Ė kiezen voor library.wur.nl/frontis Ė volume 13.

Farming for health

Op 16 t/m 19 maart 2005 heeft in Wageningen de tweede internationale bijeenkomst Farming for Health plaatsgevonden, georganiseerd door Omslag, Petrarca, Wageningen UR, Expertisecentrum Landbouw en Zorg Dronten, NIZW en het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg. Op deze bijeenkomst waren in totaal circa 35 deelnemers aanwezig uit Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Polen, Oostenrijk, SloveniŽ, ItaliŽ, Zwitserland, Frankrijk, Polen, BelgiŽ, Groot-BritanniŽ, de VS en Nederland.
Doel van de deelnemers is het opbouwen van een internationaal netwerk op het brede gebied van Farming for Health. Door dit netwerk kunnen praktische ervaringen en kennis uitgewisseld worden en kan onderwijs, onderzoek en zo mogelijk beleid op Europees niveau afgestemd worden. Kortom: van elkaar leren en zaken gezamenlijk aanpakken. Eťn van de resultaten van de eerste bijeenkomst (gehouden in april 2004 in Vorden) is een serie artikelen uit de verschillende landen waarin de stand van zaken op het gebied van Farming for Health wordt weergegeven. De officiŽle publicatie van het boek dat uit deze artikelen wordt samengesteld, is inmiddels gereed. De bijeenkomst werd door alle deelnemers als zeer motiverend ervaren en gezien als een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van Farming for Health. 

Internationaal netwerk

Doel van de bijeenkomst was een start te maken met het opbouwen van een internationaal netwerk op het gebied van Farming for Health. Door dit netwerk kunnen praktische ervaringen en kennis uitgewisseld worden en kan onderwijs, onderzoek en zo mogelijk beleid op Europees niveau afgestemd worden. Kortom: van elkaar leren en zaken gezamenlijk aanpakken. Per land is een contactpersoon aangesteld die zorgdraagt voor de verdere uitbouw van het netwerk in dat land. Niet alleen op het gebied van landbouw en zorg en de effecten ervan op individuen en de samenleving, maar ook op het bredere gebied van 'groen in de stad', tuintherapie, de invloed van (landbouw)huisdieren en de effecten van landschap c.q. natuur op het welzijn van mensen. Tevens zijn er plannen gemaakt voor een vervolgbijeenkomst in 2005.

Zorgboerderijen in Europa

Nederland een van de voorlopers
Nederland is in Europa een van de voorlopers is als het gaat om zorgboerderijen. Maar ook in andere Europese landen groeit het fenomeen. Vooral Noorwegen, Frankrijk en BelgiŽ kennen de zorgboerderij zoals wij hem kennen. Ook in diverse andere landen, zoals bijv. ItaliŽ wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zorgboerderijen.

Overeenkomsten en verschillen
In de meeste Europese landen bestaan wel zorgboerderijen, maar het gaat vaak om individuele initiatieven die geen contact hebben met elkaar. Bovendien ziet het fenomeen 'zorgboerderij' er in veel landen heel anders uit dan in Nederland. Meestal gaat het om speciaal voor de zorg opgezette boerderijen (Engeland, Zweden, ItaliŽ) of om boerderijen met een specifiek antroposofisch karakter (Duitsland). In Noorwegen, Frankrijk en Vlaanderen is de situatie min of meer vergelijkbaar met de onze. Daar gaat het in de meeste gevallen om bestaande agrarische bedrijven met zorg als 'neventak'. In Vlaanderen heeft de Belgische Boerenbond een steunpunt Groene Zorg opgericht, die ongeveer dezelfde taken en doelstellingen heeft als het Nederlandse steunpunt. In Noorwegen zijn de zorgboeren sterk regionaal georganiseerd (met ondersteuning vanuit de provincie).

Herkenning
In contacten met zorgboeren in andere landen is er vaak herkenning. Bijvoorbeeld over het probleem van de 'hokjesgeest' in de zorg. In andere dingen zijn er juist verschillen. In Noorwegen loopt de financiering van de zorg bijvoorbeeld vooral via de gemeente, waardoor dit vaak soepeler loopt dan hier. Ander punt is dat men in Noorwegen veel ervaring heeft met jongeren op de zorgboerderij in het licht van overlastpreventie. Als u buitenlandse zorgboerderijen kent, laat het ons dan weten! Al met al kan contact met zorgboerderijen in andere landen heel inspirerend en leerzaam zijn.

Contactadressen

Hieronder staat een aantal landen vermeld, waarmee het steunpunt contact heeft. De lijst is niet compleet.

Belgie
Steunpunt Groene Zorg, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven
Contactpersoon: Katrien Goris, katriengoris@groenezorg.be
Meer informatie: www.groenezorg.be

Noorwegen
Contactpersoon: irene.pande@fm-ve.stat.
Meer informatie: www.innpaatunet.no

Zweden
Pilot Green Habilitation,
Contactpersoon: Karin Abramsson, karin.abramsson@lrf.se
Meer informatie: www.lrf.se

Italie
Men is bezig een project op te zetten voor Europese uitwisseling op het vlak van zorgboerderijen.
Contactpersoon: Prof. Saverio Senni, senni@unitus.it
Meer informatie: www.unitus.it/dipartimenti/dear/default.asp

Duitsland/Oostenrijk
Er zijn zogenaamde 'agrarische werkplaatsen voor gehandicapten'.
Contactpersoon: Robert Hermanowski, Robert.Hermanowski@fibl.de
Meer informatie: www.gruene-werkstatt.de of www.bagwfb.de/seiten/wissen/fs_wissen.html

Slovenie
Men is bezig zorgboerderijen op te starten.
Contactpersoon: Katja Vadnal van de Universiteit in Ljubljana, katja.vadnal@bf.uni-lj.si