Erve Meyerinkbroek, Haaksbergen
Stichting Elivagar, Roggel en Neer
Stichting De Boerderij, Emmeloord
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Berne Wille, Tzum

Fondsen en subsidies

Vrienden van de zorgboerderij, Fondsen en Sponsoring

De exploitatie van de zorgboerderij moet uiteraard gedekt worden door zorggelden, maar daarnaast is er vaak geld nodig voor incidentele uitgaven, bijvoorbeeld de aanschaf van kleine inventaris, dierbenodigdheden, een jaarlijks uitje. Sommige zorgboerderijen richten een speciale Stichting ‘Vrienden van zorgboerderij….’ op, die geld inzamelt om dit soort extra’s voor de zorgboerderij te bekostigen. Anderen vragen een eenmalige subsidie aan bij één van de Nederlandse particuliere fondsen. Sponsoring door het lokale bedrijfsleven is ook een mogelijkheid voor een extra financiële injectie.
Verder lezen: Overzicht subsidies en fondsen (Handboek) »  

Voorbeelden van relevante fondsen

 
Het VSBfonds
Het VSBfonds verleent financiële steun aan projecten van maatschappelijke organisaties. 
 
Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
Het NFGV heeft 2 kerntaken:
  • Subsidies verstrekken aan wetenschappelijk onderzoek en projecten in   de geestelijke gezondheidszorg
  • Voorlichting geven over psychische problemen

Rabobank Foundation
Het doel van de Rabobank Foundation is bij te dragen aan een menselijke samenleving en een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Zij ondersteunt groepen mensen in binnen- en buitenland in hun streven naar een zelfstandige plaats in de samenleving.

Online subsidieaanvraag bij samenwerkende fondsen
Hier kunt u online een subsidieaanvraag doen voor het Johanna Kinderfonds, het Nationaal Revalidatiefonds, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, de Stichting Kinderpostzegels Nederland, het VSB Fonds en het SKaN Fonds.

Vereniging van Fondsen in Nederland
Veel fondsen zijn ook vermeld op de site van de Verenigng van Fondsen in Nederland (FIN).

Een compleet overzicht van in Nederland beschikbare fondsen is te vinden in: Fondsenboek 2006 (€ 49,50) of op de fondsendisk 2006 (CD-rom) (€ 79,50). Vereniging van Fondsen in Nederland,'s Gravenhage.
Te bestellen via De Walburg Pers in Zutphen, telefoon 0575 510522 of via de boekhandel.