18 oktober 2014
45
Federatie Landbouw & Zorg
Een uitgave van de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland 

Hierbij ontvangt u de reactie die het bestuur van de Federatie Landbouw en Zorg naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf d.d. 17 oktober jl. met de kop “Zorgboerderij dubieuze goudmijn”. naar alle relevante Dagbladen en andere nieuwsmedia heeft verstuurd.

 
Reactie van de Federatie Landbouw en Zorg op het artikel in de Telegraaf d.d. 17 oktober met de kop “Zorgboerderij dubieuze goud

De Federatie Landbouw en Zorg neemt afstand van het artikel in de Telegraaf d.d. 17 oktober met de kop “Zorgboerderij dubieuze goudmijn”.

De Federatie Landbouw en Zorg vindt dat de nuance in het artikel ontbreekt.

Het beeld dat geschetst wordt is voor de Federatie niet herkenbaar bij de bij haar aangesloten Zorgboerderijen.

 

Door het gebrek aan nuancering is een artikel ontstaan waardoor lezers, geheel onterecht, zouden kunnen concluderen dat zorgboerderijen dubieuze en onprofessionele zorgbedrijven zouden zijn. Hiermee worden alle betrokken, professionele en met een kwaliteitssysteem werkende zorgboerderijen in een kwaad daglicht gesteld.

 

In het artikel wordt de suggestie gewekt dat de zorgboerderijen, versterkt door de geplaatste foto, voor dagbesteding vergoedingen ontvangen van €50.000 tot €70.000 per cliënt per jaar.

 

De genoemde bedragen gaan over de vergoeding voor 24-uurs zorg en die bestaan o.a. uit:

- Volledige verzorging van een cliënt

- 24 uurszorg --> 7 dagen per week

- Wonen

- Eten en drinken (maaltijdvoorziening)

- Begeleiding/dagbesteding

- Vervoer/begeleiding naar huisarts, tandarts, etc…

 

De meeste bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboeren bieden uitsluitend dagbesteding!

In de praktijk kan de vergoeding voor dagbesteding tot circa €10.000,- per cliënt per jaar bedragen e.e.a. is afhankelijk van de zorgzwaarte, duur en de frequentie.

 

Er is een gedeelte van de zorgboeren die bij de Federatie Landbouw en Zorg is aangesloten, die 24-uurs zorg bieden.

 

Daarnaast zie je dat steeds meer particulieren (zijnde niet zorgboeren) die 24-uurs zorg gaan aanbieden en daar voelt de Federatie zich niet verantwoordelijk voor!

 

De Federatie verwerpt iedere vorm van misbruik van zorggelden en staat er achter dat hier streng tegen wordt opgetreden.

 

Graag nodigt de Federatie iedereen uit om bij de bij hun aangesloten zorgboerderijen te gaan kijken en met eigen ogen te zien, door mee te lopen en te ervaren wat die zorg inhoudt en hoe die is gefinancierd.


Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.