7 juni 2019
50
Federatie Landbouw & Zorg
Een uitgave van de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland 

Beste mensen,

 
Nieuwe omzetcijfers MFL

Hierbij informeren wij u graag over de resultaten van het onderzoek over omzet en omvang van de multifunctionele landbouw incl. de zorglandbouw, dat door Wageningen Economic Research is gedaan.

Dank aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) die opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek, op verzoek van LTO Nederland.

Op woensdag 29 mei jl. tijdens de dag van de Multifunctionele landbouw (MFL) georganiseerd door LTO en LNV is de brochure met omzetcijfers 2007-2018 aangeboden aan het ministerie van LNV.

 
Sterke groei m.n. zorglandbouw

De uitkomsten hiervan hebben inmiddels de nodige aandacht in de pers gekregen. Waarbij gezien de aard van het onderzoek, logischerwijs de nadruk ligt op de economische betekenis en op de spectaculaire groei van de sector, m.n. de zorglandbouw. Enkele cijfers over de ontwikkelingen tussen 2013 en 2018:

* 15% groei van het aantal zorgboerderijen tot 1.250 (waarvan ca. 830 aangesloten bij FLZ).

* Ongeveer 150 zorgboerderijen bieden (ook) woonzorg.

* Geschatte aantal deelnemers op zorgboerderijn is 25.000.

* Omzet is in 5 jaar tijd met 160% gegroeid tot 250 miljoen euro in 2018.

Aandacht op de economische betekenis en de groei van de MFL is van groot belang voor alle multifunctionele ondernemers en m.n. voor zorgboeren en ook voor hun (potentiele) deelnemers/ clienten.

 

Via onderstaande link kunt u de brochure nader inzien.

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/476198

En natuurlijk gaat het bij onze zorgboer(in)en over het bieden van warme en liefdevolle zorg op die die kleinschalige zorgboerderij. Echter deze sectorgegevens helpen ons dit verder over het voetlicht te brengen, waarmee de zorglandbouw een steeds serieuzere speler wordt om rekening mee te houden. Kortom een sector die er toe doet!

De Federatie Landbouw en Zorg is verheugd en trots op deze ontwikkeling en de in beeld gebrachte cijfers die zeker de positie van zorgboeren zal versterken en de verdere ontwikkeling stimuleren.